Latihan Soal Online

Fikih MI Kelas 1

Latihan 20 soal pilihan ganda Fikih MI Kelas 1 dan kunci jawaban.


Kalimat sahadat tauhid ialah ….

A. Ashadu alla rosululloh

B. Ashadu anna muhammadar rosululloh

C. Ashadu alla ilaha illalloh


Jawaban:

Ajaran yang tidak percaya tuhan disebut ….

A. Islam

B. Ateis

C. Kristen


Jawaban:

 Kotoran yang harus dibersihkan disebut ….

A. hadas

B. penyakit

C. najis


Jawaban:

Nabi Muhammad adalah ….

A. Dewa

B. Tuhan

C. Utusan Allah


Jawaban:

Setiap muslim wajib melaksanakan ….

A. Perintah teman

B. Perintah Allah

C. Perintah saudara


Jawaban:

Syahadat artinya ….

A. Mengetahui

B. Bersaksi

C. Berbicara


Jawaban:

Agama yang diterima Allah ….

A. Hanya Islam

B. Agama selain Islam

C. Aliran kepercayaan


Jawaban:

Solat wajib dalam sehari semalam ada ….

A. Lima waktu

B. Tujuh waktu

C. Enam waktu


Jawaban:

Sebelum solat kita harus …. Terlebih dahulu

A. berteriak

B. bercanda

C. berwudu


Jawaban:

Solat dalam keadaan berhadas hukumnya ….

A. sah

B. tidak sah

C. halal


Jawaban:

Tiada tuhan yang benar selain ….

A. Allah

B. Malaikat

C. Muhammad


Jawaban:

Rukun Islam berjumlah ….

A. Tiga

B. Enam

C. Lima


Jawaban:

Semua orang islam adalah ….

A. Bersaudara

B. Bermusuhan

C. Merugi


Jawaban:

Agama selain Islam ….

A. Keliru

B. Benar

C. Diridoi Allah


Jawaban:

Rukun islam yang kedua ialah ….

A. Berpuasa

B. Mendirikan solat

C. Puasa


Jawaban:

Jumlah rokaat seluruh solat wajib ialah ….

A. 16 rokaat

B. 17 rokaat

C. 18 rokaat


Jawaban:

Syarat untuk masuk islam ialah mengucapkan ….

A. Syahadatain

B. Solawat

C. Puisi


Jawaban:

Solat diawali dengan ….

A. Usoli

B. Salam

C. Takbir


Jawaban:

Kalimat sahadat rosul adalah ….

A. Ashadu alla rosululloh

B. Ashadu anna muhammadar rosululloh

C. Ashadu alla ilaha illalloh


Jawaban:

Apabila pakaian kita kotor maka  ….

A. tetap dipakai

B. harus dicuci

C. dibuang


Jawaban: