Latihan Soal Bersih dan Suci - Bab 4 Fiqih MI Kelas 4

Preview:


Tayamum artinya ……

A. Menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu

B. Menyampaikan debu yang suci ke kepala dan telinga sebagai pengganti wudhu

C. Menyampaikan debu yang kotor ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu

D. Menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kepala sebagai pengganti wudhu


Bagaimanakah cara bersuci daripada hadas besar?

A. Mandi wajib

B. Berwudhu

C. Beristinja


Rukun wudhu yang kedua adalah ….

A. membasuh kaki

B. Istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung)

C. membasuh muka

D. membasuh kedua tangan sampai siku


Dalam Surah AL-Baqarah ayat 222, disebutkan bahwa Allah menyukai orang yang ….

A. Bertobat dan menyucikan diri

B. Bersih dan sabar

C. Baik hati

D. Rendah hati


Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara …
A. Mandi Wajib
B. Dibasuh dengan air
C. Berwudhu
D. Mandi Besar


Rukun wudhu yang kelima adalah ….

A. Istinsyaq (memasukan air ke dalam hidung)

B. membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki

C. mengusap kepala

D. membasuh kedua tangan sampai siku


Yang termasuk rukun wudu adalah ….

A. Berkumur

B. Berdoa setelah wudu

C. Niat

D. Mendahulukan bagian kanan


Hukum shalat dengan pakaian yang terkena najis adalah …

A. sah

B. tidak sah

C. baik-baik saja


apa yang dimaksud dengan najis berat …

A. mughallazah

B. mukhaffafah

C. muttawassitah


Tayamum ialah

A. Mengusap muka,kepala dan kaki

B. Mengusap tangan dan kaki

C. Mengusap muka dan kedua tangan

D. Mengusap kepala dan kaki


contoh najis berat (mughallazah) adalah …

A. pipis dedek bayi yang masih minum asi

B. darah

C. babi


Dibawah ini yang termasuk najis adalah…

A. kotoran manusia

B. tanah

C. debu


Hal-hal di bawah ini yang termasuk sunnah wudhu yaitu ….

A. membersihkan telinga dan membasuh muka

B. membasuh kedua tangan sampai mata kaki dan cuci tangan

C. tertib dan niat

D. kumur-kumur dan istinsyaq (memasukan air ke dalam hidung)


Bersuci dari hadas dan najis dalam ilmu fiqih disebut ….

A. wudhu

B. thaharah

C. tayamum

D. istinja


Rukun wudhu yang pertama yaitu ….

A. mengusap kepala

B. membaca niat

C. membasuh kaki

D. tertib / berurutan


ketika tidak ada air maka wudhu bisa diganti dengan…

A. tayamum

B. mandi

C. mandi wajib

D. istinjak


Cara mensucikan pakaian yang terkena najis dengan cara…

A. dibiarkan saja

B. dijemur

C. dicuci dengan air


Berikut ini yang tidak merupakan air suci tidak mensucikan adalah :

A. Air Hujan

B. Air Teh

C. Air Kopi

D. Air susu


Hukum berkumur-kumur adalah

A. Sunah

B. Wajib

C. Makruh


Kebersihan adalah sebagian dari ….

A. Kemuliaan

B. Kesabaran

C. Islam

D. Iman


Debu tanah boleh digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada ?

A. air

B. wudu & mandi

C. wudu

D. mandi


Apabila ada bekas jilatan anjing pada tempat makan, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, dan pada basuhan yang ke 8, air dicampur dengan ….

A. Tanah

B. Sabun

C. Air panas

D. Batu


Rukun wudhu yang keempat adalah ….

A. Istinsyaq (memasukan air ke dalam hidung)

B. membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki

C. mengusap kepala

D. membasuh kedua tangan sampai siku


Gambar di samping termasuk dalam najis . . .

A. Mukhafafah (ringan)

B. Mugholadzhoh (berat)

C. Mutawassithoh (sedang)

D. Semua benar


apabila terkena pipis dedek bayi yang masih minum asi maka cara membersihkannya …

A. di basuk 7 kali

B. dipercikan air

C. dibuang
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.