Latihan Soal Online

Bahasa Prancis Tentang Waktu

Latihan 10 soal pilihan ganda Bahasa Prancis Tentang Waktu dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Nama bulan yang terdapat hari Kemerdekaan RI

A. Avril

B. Août

C. Juillet

D. Septembre


Jawaban:


Berapa jumlah bulan dalam satu windu

A. Douze

B. Huit

C. Quatre vingt

D. Quatre vingt seize


Jawaban:


Hari biasanya siswa melaksanakan upacara bendera

A. Lundi

B. Mardi

C. Mercredi

D. Jeudi


Jawaban:


2,4,6,…,10

A. Cinq

B. Sept

C. Huit

D. Dix


Jawaban:


Nama bulan di mana terdapat hari guru didalamnya

A. Novembre

B. Decembre

C. Octobre

D. Septembre


Jawaban:


12 : 4 =….

A. Six

B. Trois

C. Quatre

D. Douze


Jawaban:


1,3,…,7,9

A. Un

B. Deux

C. Quatre

D. Cinq


Jawaban:


18 – (5×2) =

A. Huit

B. Six

C. Trente six

D. Dix huit


Jawaban:


Nama hari sebelum hari Minggu

A. Vendredi

B. Samedi

C. Jeudi

D. Dimanche


Jawaban:


Nama bulan dimana terdapat hari Kemerdekaan Prancis

A. Janvier

B. Août

C. Juin

D. Juillet


Jawaban: