Latihan Soal Online

Bab 2 & 5 - PAI SD Kelas 2

Latihan soal dan kunci jawaban Bab 2 & 5 - PAI SD Kelas 2.


Menggunakan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya merupakan cerminan sifat Allah yaitu . . .

A. Al Quddus

B. As Salam

C. Al Khaliq


Jawaban:

Jumlah surat an Naas ada . . .

A. 4 ayat

B. 5 ayat

C. 6 ayat


Jawaban:

Salah satu cara meneladani sifat Allah Al Khaliq adalah dengan. . .

A. Mensyukuri ciptaannya

B. Merusak ciptaannya

C. Mengejek ciptaannya


Jawaban:

Salah satu makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata adalah . . .

A. Manusia

B. Hewan

C. Malaikat


Jawaban:

An Naas artinya . . .

A. Jin

B. Manusia

C. Syetan


Jawaban:

Al Khaliq artinya Allah Maha . . .

A. Pencipta

B. Pemberi

C. Penguasa


Jawaban:

Ciptaan Allah yang ada dilangit maupun dibumi disebut . . .

A. Manusia

B. Makhluk

C. Khaliq


Jawaban:

Surat An Naas diturunkan di kota . . .

A. Arab

B. Makkah

C. Madinah


Jawaban:

ilaahin Naas artinya . . .

A. rajanya manusia

B. sembahan manusia

C. dari golongan jin dan manusia


Jawaban:

cara menjaga ciptaan Allah yang ada pada anggota tubuh kita adalah. . .

A. Menggunakannya dengan baik

B. selalu digunakan untuk keburukan

C. tidak mensyukuri pemberiannya


Jawaban:

Minal Jinnati wan Naas adalah bunyi surat an Naas ayat ke . . .

A. 6

B. 5

C. 4


Jawaban:

Bunyi ayat ke empat pada surat an Naas adalah . . .

A. “Ilaahin naas”

B. “Ming Syarril waswaasil khonnaas”

C. “Minal jinnati wan naas”


Jawaban:

Surat An Naas menjelaskan tentang perlindungan manusia kepada . . .

A. Raja Syetan

B. Rajanya manusia

C. Golongan jin


Jawaban:

Qul a’udzu birobbin naas artinya adalah . . .

A. dari golongan jin dan manusia

B. katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia

C. dari kejahatan syetan yang bersembunyi


Jawaban:

Sesama ciptaan Allah itu kita harus saling . . .

A. Mencela/Mengejek

B. Menjaga dengan baik

C. cuek saja


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.