Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal BAB 1 - PAI SD Kelas 1

Preview:


Dibawah ini adalah adab membaca Al-Quran yaitu…

A. Sebelum membaca harus berpakaian rapi

B. Sebelum membaca harus mandi dahulu

C. Sebelum membaca diawali taawuz


Dengan nama Allah yang maha pengasih maha….

A. Penyanyang

B. Pengampun

C. Penyelamat


Ayah Nabi Muhammad Saw Meninggal saat beliau berusia… dalam kandungan

A. 9 bulan

B. 9 minggu

C. 6 bulan


Sukun adalah tanda baca yang dilambangkan seperti angka…

A. 0

B. 1

C. 3


Nabi Muhammad Saw adalah Seorang…

A. Sabar dan sombang

B. Sabar dan tabah

C. Jujur dan egois


berikut yang termasuk larangan Allah Swt adalah…

A. Membantu taman hanya ketika diberi imblan

B. Membantu orang tua di rumah

C. Belajar dengan rajin


Surah al fatihah terletak pada urutan…

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga


Tasydid adalah tanda yang menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca dobel dilambangkan seperti huruf…

A. U

B. W

C. A


Harakat di dalam bahasa Indonesia disebut dengan…

A. Huruf Vokal

B. Huruf Hidup

C. Huruf mati


Huruf Hijaiah berasal dari….

A. Palestina

B. Irak

C. Arab
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.