Latihan Soal Online

Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua SoalSD Kelas 5 / Tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 3 - SD Kelas 5

Manusia dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meggunakan … dan ….

A. ilmu

B. ilmu pengetahuan, teknologi

C. pengetahuan

D. teknologi

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal lainnya:

Bahasa Indonesia SMA Kelas 12 › Lihat soal

Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke Rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang pun jua. Maka segala menteri-menteri hulubalangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuanhamba sekdian. Maka ia pun berkata, katanya, “Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata-kata?”

NIlai sosial yang terdapat pada kutipan hikayat tersebut adalah….

A. Setiap Negara memiliki seorang pemimpin yang dipilih rakyat.

B. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah.

C. Kepemimpinan yang dialihkan kepada perdana menteri oleh raja yang berkuasa.

D. Orangtua lebih berpengalaman daripada orangmuda dalam berbagai hal.

E. Bermusyawarah untuk memberi kesempatan berbicara kepada yang berwenang.


Tema 3 Subtema 2 SD Kelas 6 › Lihat soal

Salah satu penemuan Nikola Tesla adalah . . .

A. generator arus searah

B. generator arus bolak-balik

C. lampu pijar

D. lampu neon


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.