Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSMP Kelas 9 / PTS 1 Bahasa Inggris SMP Kelas 9

Read the following dialogue!

Glenn : I got an A on my English test. Now, I’m waiting for my Math test.

Claudia: Wow. __________

The best utterance is ….

A. Congratulation ! I hope you get an A on your Math test, too.

B. Congratulations Claudia! I hope you get an A on your Math test, too.

C. Good Glenn! I hope you get an A on your Math test, too.

D. Good job Glenn! I hope you get an A on your Math test, too.

Pilih jawaban kamu:
         


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

PH TIK SMP Kelas 9 › Lihat soal

Berikut element yang membentuk Metaverse, Kecuali ?

A. Blockchain

B. Web 3.0

C. Virtual Reality

D. Facebook


Kuis Biologi 3 SMA Kelas 12 › Lihat soal

Suatu habitat ekosistem darat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Curah hujan tinggi ± 225 cm per tahun,

2) Flora dan fauna heterogen,

3) Terdapat iklim mikro,

4) Mataharibersinar sepanjang tahun,

5) Tumbuhan khas liana.

Berdasarkan ciri-ciri habitat tersebut, bioma yang sesuai adalah… .

A. Hutan gugur

B. Hutan hujan tropis

C. Taiga

D. Tundra

E. Padang rumput


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.