Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSD Kelas 2 / PPKn SD Kelas 2

Rina melihat Sari jatuh terpeleset saat akan masuk kelas. Perbuatan yang sebaiknya dilakukan Rina adalah … .

A. menolong

B. diam saja

C. mengabaikan

Pilih jawaban kamu:
         


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

Bahasa Jawa SMK Kelas 10 › Lihat soal

paragraf kang gunakake tetembungan basa rinengga yaiku

A. UKS-e kudu lengkap isine sokur ana dhokter pengawas sing kalamangsa nunggoni UKS, kader kesehatan uga kudu ana supaya ana calon-calon penerus tenaga medis

B. ing area sekolah kudu akeh wit-witan kang cukup gedhe, syokur ngasilake uwoh. wit-witan ditandur ing plataran ngarep antarane gedhang karo gedhung mburi lapangan.

C. Mbiyen ora ana sing nglirik saiki dadi rebutan. kepopulerane saya tambah merga tanduran kang beracun iki paedahe akeh banget. wiiwt minangka bahan baku biodisel, tanduran obat tradhisional, pakan ternak lan sumber pupuk.

D. saiki rumangsa donya kekurangan bahan bakar minyak, merga cadangan minyak sansaya entek, manungsa bali gunakake bahan baku jarak minangka bahan bakar disel. Yen dibanding karo BBM lenga jarak luwih nguntungake merga sumbere ora bakal entek angger gelem nandur.

E. Sawise pikirane kagelar kagulung, Dewi Sedhah Merah wis manteb nedya nduwa kersane ramane yen nganti dheweke arep kadhaupake klawan patih Jatasura.


PAS Semester 1 Ganjil Matematika SMP Kelas 8 › Lihat soal

Berikut yang bukan merupakan sistem persamaan dua variabel adalah ….

A. 2x + 3 = y

B. 2x – 300 = 500

C. 2x – 3y = 20

D. 2x + 3y = 200


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.