Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSD Kelas 5 / Ujian Tengah Semester 2 Genap MID UTS PKn SD MI Kelas 5

Memilih pengurus organisasi dapat dilakukan dengan penunjukan secara langsung oleh anggota organisasi. Pemilihan dengan cara tersebut dikenal dengan istilah ….
a. aklamasi
b. interpelasi
c. interupsi
d. instruktur

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

Ujian Tengah Semester 1 Ganjil UTS MID IPA SMP MTs Kelas 8 › Lihat soal

Jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat pada organ tubuh tumbuhan
muda adalah … .
A. Meristem
B. Parenkim
C. Kolenkim
D. Sklerenkim


PAS IPA Semester 2 Genap SD Kelas 5 › Lihat soal

Pada umumnya, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik juga dapat menghantarkan ….

A. Aliran sinyal

B. Aliran listrik

C. Aliran air

D. Aliran es


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.