Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


★ Adjective

A: Julie has some great ideas. Her conversations always stimulate me .

B: That’s funny. I never feel _____ when I am with her.

a. stimulating

b. stimulated

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: Ulangan Harian Bahasa Jawa SMP Kelas 9

Prabu Rama utusan marang Anoman kanggo nggoleki Dewi Sinta. Anggada putrane Resi Subali teka lan nyanggupi ngemban tugase Anoman dadi dutane. Prabu Rama kawur penggalihe, amarga Anoman lan Anggada duweni kekuwatan kang padha.

Saka pethilan crita kuwi apa piutur sing bisa kita jupuk?
_____
A. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhake marang wong liya, kang ndadekake bingung sing ndhawuhi.

B. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhake marang wong liya, kang ndadekake bingung sing didhawuhi.

C. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhi marang wong liya, kang ndadekake bingung sing arep nindakake.

D. Aja seneng ngrebut apa kang wis didhawuhi marang wong liya, kang ndadekake bingung sing arep nindakake.


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.