Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 11 / PH Seni Tari - Seni Budaya SMA Kelas 11

Yang merupakan media utama dalam seni tari, adalah …

A. Suara

B. Property

C. Gerak

D. Rias

Pilih jawaban kamu:
         


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

Ujian Semester 2 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SD / MI Kelas 6 › Lihat soal

Memegang benda yang di aliri listrik dapat menyebabkan ….
a. Diri kita bercahaya
b. Diri kita bergetar
c. Diri kita tersetrum
d. Diri kita Kegelian


PTS Bahasa Sunda SMA Kelas 10 › Lihat soal

Kira-kira dina abad ka-16 Masehi di wéwéngkon Maja Kidul aya hiji pilemburan dekeut sisi walungan Cilongkrang. Harita mah walungan Cilongkrang téh estu jadi tempat pangjugjugan balaréa, sabab salian ti caina canembrang herang turta beresih ogé kasohor loba laukan, kayaning lauk beunteur, tawés, jeung pangpangna panglobana mah nyaéta lauk hurang.

Téks di luhur ka asup kana wangun …
_
A. Puisi

B. Guneman

C. Carita Babad

D. Prosa

E. Biantara


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.