Latihan Soal Online

Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 11 / Bola Voli - Penjaskes PJOK SMA Kelas 11

Induk organisasi bola voli internasional yaitu

A. FTTI

B. FIVB

C. FBI

D. IAAF

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: Ujian Tengah Semester 2 Genap MID UTS Sejarah SMA Kelas 12

Faktor yang melatarbelakangi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ….
a. Malaysia bersekutu dengan negara-negara Blok Barat
b. perluasan wilayah Sabah dan Serawak oleh Malaysia
c. keikutsertaan Malaysia dalam SEATO
d. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia
e. Malaysia dikuasai Inggris


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.