Latihan Soal Online

Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua SoalSD Kelas 4 / PAI Bab 1 SD Kelas 4

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Kata yang bergaris bawah pada ayat di atas mengandung hukum bacaan tajwid qolqolah …

A. Sugra

B. Kubra

C. Biasa

D. Ganda

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: US Bahasa dan Sastra Sunda SD Kelas 6

Pangumuman

SDN Sukarame badé ngayakeun “Lomba Futsal” antara sakola. Dupi waktosna dina :

Dinten : Saptu

Kaping : 8 s.d. 13 Januari 2020

Waragadna : Rp 100.000 (hiji tim)

Syarat-syarat nu sanésna nyaéta : murid kelas V, fotocopi rapot, sareng foto 3 x 4

Anu badé ngiring lomba tiasa daftar ka panitia nu tos ditunjuk.

Ka uninga ku Kepala

SDN Sukaramé Pupuhu Panitia

Raksa Sundayana Angga Lugina

Syarat-syarat anu kedah dicumponan upami badé ngiring lomba futsal nyaéta ….

A. murid kelas VI, pas foto 4×6

B. murid kelas VI, rapot, pasfoto 3×4

C. murid kelas III, pas foto 4×6

D. murid kelas V, fc rapot, pas foto 3×4


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.