Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Zakat - PAI SD Kelas 6

Preview:


di bawah ini yang tidak termasuk rukun zakat fitrah adalah

A. Adanya muzakki

B. Adanya mustahiq

C. Adanya harta

D. Harta mencapai 1 nisab


Besar nisab harta perniagaan disamakan dengan nisabnya…

A. Emas dan perak

B. Peternakan

C. Pertanian

D. Harta temuan


Sesuai dengan firman Allah SWT, golongan penerima zakat berjumlah …

A. 7 Golongan

B. 8 Golongan

C. 9 Golongan

D. 10 Golongan


Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuntut ilmu disebut …

A. Fakir

B. Miskin

C. Amil

D. Ibnu sabil


Jika kamu memiliki sapi sebanyak 35 ekor, maka zakat yang akan kamu keluarkan sejumlah….

A. 1 ekor umur 1 tahun

B. 1 ekor umur 2 tahun

C. 2 ekor umur 1 tahun

D. 2 ekor umur 2 tahun


Orang tuamu Suka menabung emas, kemudian setelah dihitung selama 1 tahun terkumpul 1.000 gram. Zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh orang tuamu adalah….

A. 2.5 gram

B. 25 gram

C. 250 gram

D. 2.500 gram


Besaran zakat dari emas dan perak adalah….

A. 2.5%

B. 5%

C. 10%

D. 20%


Besar zakat perniagaan seseorang jika hartanya mencapai Rp. 200.000.000,- dalam 1 tahun adalah….

A. Rp. 50.000,-

B. Rp. 500.000;

C. Rp. 5.000.000;

D. Rp. 50.000.000;


Orang yang baru masuk Islam, boleh diberikan zakat dengan tujuan agar….

A. menjadi bekal kehidupan

B. menjadi tambahan penghasilan

C. merasa tenang dan diperhatikan

D. merasa mendapat tetangga baru


Orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada mustahik, disebut….

A. ibnu sabil

B. fisabilillah

C. gharim

D. amil
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.