Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal UTS PAI SD Kelas 3

Preview:


Kita tidak boleh . . . Allah dengan apa pun atau siapa pun.

A. menyembah

B. menyekutukan

C. tidak menyakini


Allah Maha Esa artinya . . .

A. Satu

B. melihat

C. suci

D. al-malik


Nabi Muhammad saw. diutus Allah untuk . . .

A. menyempurnakan akhlak manusia

B. memelihara akhlak manusia

C. tidak peduli

D. santai saja


islam akan mendapat . . .

A. kejayaan

B. kemakmuran

C. keutuhan

D. kekuatan


Pertolongan Allah akan . ..

A. datang

B. blm ada

C. sabar

D. tidak sabar


orang percaya diri selalu menghargai kemampuan . . .

A. teman

B. diri sendiri

C. tetangga

D. saudara


orang yang percaya diri selalu memegang teguh. . .

A. orang lain

B. pendirian dan tidak ragu -ragu

C. kecewa diri sendiri

D. mudah menyerrah


Tidak ada Tuhan selain . . .

A. Allah

B. makhluk

C. manusia

D. malaikat


An-Nasr artinya . . .

A. malam

B. manusia

C. pertolongan

D. masa


Surat an-Nasr adalah surat yang ke . .. dalam al-Qur’an.

A. 108

B. 104

C. 110

D. 105
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.