Latihan Soal Online

UTS PAI SD Kelas 3

Latihan 10 soal pilihan ganda UTS PAI SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


islam akan mendapat . . .

A. kejayaan

B. kemakmuran

C. keutuhan

D. kekuatan


Jawaban:

Surat an-Nasr adalah surat yang ke . .. dalam al-Qur’an.

A. 108

B. 104

C. 110

D. 105


Jawaban:

orang yang percaya diri selalu memegang teguh. . .

A. orang lain

B. pendirian dan tidak ragu -ragu

C. kecewa diri sendiri

D. mudah menyerrah


Jawaban:

An-Nasr artinya . . .

A. malam

B. manusia

C. pertolongan

D. masa


Jawaban:

orang percaya diri selalu menghargai kemampuan . . .

A. teman

B. diri sendiri

C. tetangga

D. saudara


Jawaban:

Tidak ada Tuhan selain . . .

A. Allah

B. makhluk

C. manusia

D. malaikat


Jawaban:

Nabi Muhammad saw. diutus Allah untuk . . .

A. menyempurnakan akhlak manusia

B. memelihara akhlak manusia

C. tidak peduli

D. santai saja


Jawaban:

Kita tidak boleh . . . Allah dengan apa pun atau siapa pun.

A. menyembah

B. menyekutukan

C. tidak menyakini


Jawaban:

Pertolongan Allah akan . ..

A. datang

B. blm ada

C. sabar

D. tidak sabar


Jawaban:

Allah Maha Esa artinya . . .

A. Satu

B. melihat

C. suci

D. al-malik


Jawaban: