Latihan Soal Online

Ulangan Harian Matematika SD Kelas 2

nmr86235-1urutnmr86236-2urutnmr86237-3urutnmr86238-4urutnmr86239-5urutnmr86240-6urutnmr86241-7urutnmr86242-8urutnmr86243-9urutnmr86244-10urutnmr86245-11urutnmr86246-12urutnmr86247-13urutnmr86248-14uruttotalx14x

Latihan 14 soal pilihan ganda Ulangan Harian Matematika SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Benda yang termasuk berat adalah

A. buku

B. sepeda

C. gelas

D. piring


Jawaban:

Nilai Angka 8 pada 48 adalah

A. puluhan

B. ratusan

C. satuan

D. satuan dan puluhan


Jawaban:

ini jam pukul berapa

a. 09.10

b. 09.15

c. 09.20

d. 09.05


Jawaban:

kaleng susu merupakan contoh benda berbentuk

A. kerucut

B. tabung

C. bola

D. kotak


Jawaban:

Lemari Berbentuk

A. Prisma

B. Kotak

C. Balok

D. Kerucut


Jawaban:

Urutan bilangan ini dari yang terbesar adalah : 8,7,11,10,6,5

A. 11,7,6,5,8,10

B. 10,8,7,5,6,11

C. 11,5,6,7,8,10

D. 11,10,8,7,6,5


Jawaban:

paman memiliki 75 ayam, 40 ayam jantan, banyak ayam betina yang dimiliki paman adalah ?

A. 30

B. 35

C. 40

D. semua benar


Jawaban:

89-32

A. 55

B. 56

C. 57

D. 58


Jawaban:

ini gambar apa ?

A. Tabung

B. Segitiga

C. Lingkaran

D. Kotak


Jawaban:

(10 + 5) + 15 =

A. 32

B. 45

C. 25

D. 30


Jawaban:

73+29 = …

A. 101

B. 102

C. 103

D. 104


Jawaban:

Paman telah menjual telur sebanyak 50 butir, telur yang dimiliki paman sebelum dijual berjumlah 127, berapakah sisa telur yang dimiliki paman sekarang?

A. 75

B. 76

C. 77

D. 78


Jawaban:

bentuk segi empat dijumpai pada

A. Roda

B. Mata uang logam

C. buku tulis

D. jam dinding


Jawaban:

tenda perkemahan termasuk bangun ruang

A. kubus

B. kerucut

C. prisma

D. bola


Jawaban: