Latihan Soal Online

Ulangan Harian Matematika SD Kelas 1

Latihan soal pilihan ganda Ulangan Harian Matematika SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


5 + 2 = ….

A. 7

B. 9


Jawaban:

Bola berbentuk ….

A. Lingkaran

B. Segi tiga


Jawaban:

Jumlah buku pada gambar ….

A. 3

B. 5


Jawaban: