Latihan Soal Online

Ulangan Harian Bahasa Jepang SMA Kelas 12

Latihan soal pilihan ganda Ulangan Harian Bahasa Jepang SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Otouto wa ……..

A. Zenzen yasai o tabete imasu

B. Itsumo yasai o tabete imasu

C. Zenzen yasai o tabete imasen

D. Itsumo yasai o tabete imasen

E. Yoku yasai o tabete imasu


Jawaban:

Akachan wa….

A. Netsu ga arimasu

B. Kaze

C. Seki ga demasu

D. Atama ga itai

E. Onaka ga itai


Jawaban:

………toki, doushimasuka?

A. Netsu ga aru

B. Kaze no

C. Seki ga deru

D. Atama ga itai

E. Onaka ga itai


Jawaban:

Donna mondai ga arimasuka?

A. Juutai ga ooi

B. Koutsuu ga fuben

C. Michi ga abunai

D. Kawa ga kitanai

E. Midori ga sukunai


Jawaban:

Mina: doushitan desuka?

Kenta: ………ga itain desu.
_
A. Mimi

B. Ashi

C. Te

D. Onaka

E. Atama


Jawaban:

Rio: Palembang wa donna machi desuka?

Tina: ……. desu
_
A. Atarashii machi

B. Shizukana machi

C. Furui machi

D. Ookii machi

E. Nigiyakana machi


Jawaban:

Netsu ga aru toki, kusuri o nomimasu. Soshite……

A. Atama o hiyashimasu

B. Mizu o nomimasu

C. Kudamono o tabemasu

D. Yoku nemasu

E. Byouin e ikimasu


Jawaban:

Watashi wa yoku…..

A. Undou o shiteimasu

B. Undou o ikimasu

C. Benkyou o shiteimasu

D. Benkyou o shimasu

E. Hayaku neteimasu


Jawaban:

Ani wa ……….

A. Tamani koora o nonde imasu

B. Tokidoki mizu o nonde imasu

C. Itsumo mizu o nonde imasu

D. Tokidoki koora o nonde imasu

E. Itsumo koora o nonde imasu


Jawaban:

Anggota tubuh yang disentuh adalah…

A. みみ (mimi)

B. おなか (onaka)

C. はな (hana)

D. め (me)

E. のど (nodo)


Jawaban:

Jennie: Seoul wa donna machi desuka?

Rose: ……… desu.
_
A. Furui machi

B. Nigiyakana machi

C. Atarashii machi

D. Shizukana machi

E. Ookii machi


Jawaban:

Bekasi ni wa ….. ga arimasu

A. モール (mooru)

B. ホテル (hoteru)

C. モスク (mosuku)

D. えき (eki)

E. がっこう (gakkou)


Jawaban:

Jakarta ni wa ……….. ga arimasu.

A. Ginkou ya kyoukai

B. Mooru ya mosuku

C. Byouin ya kyoukai

D. Mosuku ya kyoukai

E. Mosuku ya otera


Jawaban:

Mark: Jakarta ni donna mondai ga arimasuka?

Taufik: ……..
_
A. Koutsuu ga fuben

B. Michi ga abunai

C. Kawa ga kitanai

D. Midori ga sukunai

E. Juutai ga ooi


Jawaban:

Kiki: atama ga itai toki, doushimasuka?

Rara: Sugu ……..
_
A. Yoku nemasu

B. Byouin e ikimasu

C. Kusuri o nomimasu

D. Mizu o nomimasu

E. Kudamono o tabemasu


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.