Latihan Soal Online

Ulangan Akidah Akhlak MI Kelas 3

Latihan soal pilihan ganda Ulangan Akidah Akhlak MI Kelas 3 dan kunci jawaban.


Malaikat Munkar dan Nakir bertugas ….

A. Meniup sangkakala

B. Menanyai manusia di dalam kubur

C. Menjaga neraka


Jawaban:

Ardy selalu mengerjakan tugas tepat waktu sebagai bentung tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Ardy mencontoh sifat Allah ….

A. Al-Kabir

B. Al-Karim

C. Al-Malik

D. Al-Azim


Jawaban:

Al Adhiim artinya?

A. Allah Maha Agung

B. Allah maha Besar

C. Allah Maha Tinggi


Jawaban:

Antara yang berikut yang manakah BENAR tentang tanda-tanda kecil kiamat. 

A. Munculnya imam mahdi

B. Anak derhaka kepada ibu bapanya

C. Turunnya Nabi Isa alaihisalam

D. Matahari terbit dari ufuk barat


Jawaban:

Hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia dibangkitkan semula.

Berikut adalah definisi bagi ____________
_
A. Alam barzakh

B. Mati

C. Hari kiamat

D. Mahsyar


Jawaban:

Orang yang baik Budi bahasanya disebut orang yang….

A. Rendah hati

B. Santun

C. Kreatif

D. Ikhlas


Jawaban:

Neraca timbangan untuk menimbang amalan baik dan jahat di akhirat bagi menentukan masuk syurga atau neraka. 

A. Al-Hisab

B. Al-Mizan

C. As-Sirat

D. Syafaat


Jawaban:

Orang yang bekerja dengan hati yang tulus disebut orang yang …

A. rendah hati

B. kreatif

C. santun

D. ikhlas


Jawaban:

Pilihan yang salah mengenai hikmah mengingati mati dan alam barzakh bagi individu ialah 

A. Istiqamah dalam ibadah

B. Menyeru rakyat mentaati pemimpin

C. mendorong diri melakukan amal soleh

D. menasihati keluarga agar tunaikan solat


Jawaban:

Kalimat thayyibah yang baik untuk diucapkan ketika bersin, yaitu … .

A. Allahu Akbar

B. Alhamdulillah

C. Subhanallah

D. MasyaAllah


Jawaban:

Jika bertemu saudara seagama, maka kita…

A. Diam saja

B. Sembunyi

C. Ucap salam

D. Lari


Jawaban:

Asmaul Husna adalah…

A. Nama-nama Allah yang baik

B. Nama-nama kitab

C. Nama-nama Nabi

D. Nama-nama malaikat


Jawaban:

Pernyataan di bawah ini merupakan contoh adab Islami dalam kehidupan sehari-hari, kecuali … .

A. selalu hidup rukun dengan saudara

B. saling menjaga, menghormati, dan menyayangi satu sama lain

C. segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah

D. segera pergi dan tidak meminta maaf jika terjadi pertengkaran


Jawaban:

Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa …

A. berat

B. bermanfaat

C. ringan

D. cepat selesai


Jawaban:

Siapakah Orang yang pertama kali akan masuk surga ?

A. Rasulullah Saw

B. Malaikat

C. Nabi Adam


Jawaban:

Iman kepada hari akhir (kiamat) adalah rukun iman yang ke …

A. Empat

B. Lima

C. Tiga

D. Dua


Jawaban:

Islam mengajarkan bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah …

A. musuh

B. saudara

C. tetangga

D. lawan


Jawaban:

Asy-Syakur artinya . . . .

A. Yang Memberi Rezeki

B. Yang Maha Memberi Kekayaan

C. Yang Maha Mensyukuri

D. yang maha esa


Jawaban:

di dalam Al Qur,an disebutkan nama Allah Al Malik sebanyak…kali

A. 5 kali

B. 6 kali

C. 7 kali


Jawaban:

neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang orang….

A. yang sedekah

B. musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah Swt.

C. kaya raya namun pelit

D. miskin namun sombong


Jawaban:

Islam mengajarkan bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah …

A. musuh

B. saudara

C. tetangga

D. lawan


Jawaban:

berapakah jumlah nama-nama neraka?

A. 7

B. 8

C. 9


Jawaban:

Salah satu cara meneladani sifat Allah الكَبِيْر adalah ….

A. Menjadi sosok yang berjiwa besar

B. Memuliakan makhluk ciptaan Allah

C. Menghindari perbuatan-perbuatan tercela

D. Membiasakan hidup bertanggung jawab dan disiplin


Jawaban:

surga yang diperuntukkan bagi orang orang yang bertakwa. “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman”. (QS. Ad-Dukhān[44]: 51).

A. surga firdaus

B. surga naim

C. surga khuldi

D. Surga al-Maqamul Amin


Jawaban:

Surga Firdaus adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang beriman, salah satu contohnya adalah….

A. yang khusyuk dalam shalatnya,

B. berbuat baik dan berbuat maksiat

C. menjalankan shalat sekedarnya

D. membayar zakat dengan terpaksa


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.