Latihan Soal Online

Ujian Sekolah Aqidah Akhlak MTs Kelas 9

Latihan soal dan kunci jawaban Ujian Sekolah Aqidah Akhlak MTs Kelas 9.


Abu bakar Ash Shidiq pernah menginfakkan 40 ribu dinar untuk ….

A. Membantu keperluan perang

B. Zakat Mal

C. Memerdekakan Budak

D. Menumpas Nabi Palsu


Jawaban:

Faham atheis adalah …

A. faham yang tidak percaya adanya Tuhan

B. faham yang percaya adanya Tuhan

C. faham adanya kehidupan sesudah mati

D. perubahan hidup dan bentuk dari seseorang yang sudah mati


Jawaban:

Rasul Alloh SWT yang wajib kita ketahui berjumlah ?

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27


Jawaban:

Semua amal perbuatan manusia selama di dunia akan diperhitungkan di akhirat nanti. Itu disebut dengan …

A. mizan

B. mahsyar

C. hisab

D. ba’ats


Jawaban:

Perbedaan Ghibah dan Fitnah adalah …

A. Tujuannya

B. Pelakunya

C. Bahan pembicaraannya

D. Latar belakang masalah


Jawaban:

malaikat Mungkar Nakir mempunyai tugas untuk …

A. Menjaga Surga

B. Menanya di Kubur

C. Menjaga Neraka

D. Membagi Rejeki


Jawaban:

Berikut ini yang merupakan pengertian riya’ adalah….

A. Menerima taqdir Allah dengan lapang dada

B. Tidak memiliki pendirian yang teguh dalam bertindak

C. Memarkan perbuatan baik yang telah dilakukan

D. Tidak mau menerima kebenaran dari orang yang dianggap rendah


Jawaban:

Mizan artinya ialah …

A. perhitungan

B. timbangan

C. berkumpul

D. bangkit dari kubur


Jawaban:

Gemar berbicara berlebihan, mempunyai sikap dengki adalah penyebab seseorang bersikap …

A. Hasad

B. Ghadab

C. Dendam

D. Namimah


Jawaban:

Kedudukan Al-Quran dalam Akidah Islam adalah sebagai….

A. dasar pertama

B. dasar kedua

C. dasar ketiga

D. dasar keempat


Jawaban:

Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kita untuk …

A. Berusaha sampai pada keberhasillan

B. Meningkatkan Iman kepada Alloh SWT walaupun dalam kondisi terdesak

C. Senantiasa lari dari masalah

D. Berpikir positif dalam setiap kondisi


Jawaban:

Istri Nabi Muhammad Adalah ?

A. Siti Khadijah

B. Siti Hawa

C. Siti Hajar

D. Siti Maysaroh


Jawaban:

Abu Bakar seorang yang pernah mendapatkan tawaran khusu dari Alloh untuk ..

A. Memilih ibadah yang paling disukai

B. Hidup kekal atau Hidup di sisi Alloh SWT

C. Harta melimpah

D. dijadikan pemimpin setelah Nabi Muhammad saw.


Jawaban:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ Hadits ini menerangkan tentang …

A. barang siapa menghendaki dunia, maka hal itu dapat diperoleh dengan menuntut ilmu

B. tuntutlah ilmu sejak di buaian sampai ke liang lahat

C. menuntut ilmu diwajibkan atas semua orang muslim

D. ilmu tanpa diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah


Jawaban:

Nabi Muhammad saw bersabda bahwa manusia yang paling utama adalah seorang mukmin yang …

A. berilmu dan bermanfaat

B. berilmu dan dermawan

C. berilmu dan supel

D. berilmu dan kaya raya


Jawaban:

Maha Berdiri Sendiri dalam mengatur makhluknya adalah Asmaul Husna …

A. Ar Rauf

B. Al Qoyyum

C. Al Aziz

D. Al ‘Adl


Jawaban:

Begitu tingginya perhatian Islam terhadap ilmu, sehingga ayat yang pertama turun memerintahkan agar Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu yang menciptakan. Hal ini terdapat pada surat …

A. al-‘Alaq : 1-5

B. al-‘Alaq : 1-4

C. al-‘Alaq : 1-6

D. al-‘Alaq : 1-7


Jawaban:

Pak Sukron adalah seorang guru PAI di Madrasah Tsanawiyah, dalam mengajar ia selalu bisa membuat metode- metode yang baru agar murid tidak bosan dan pelajaran bisa mudah diterima. Pak Sukron adalah ciri orang yang …

A. kreatif

B. kerja keras

C. kompetitif

D. inovatif


Jawaban:

Berprasangka baik dalam Islam merupakan sebuah kewajiban. Berprasangka baik disebut juga …

A. Husnudzan

B. Su’udzan

C. Tawadlu’

D. Tasammuh


Jawaban:

Orang yang bila berkata dusta, berjani mengingkari dan dipercaya khiyanat, disebut orang …

A. Musyrik

B. Munafik

C. Sombong

D. Riya’


Jawaban:

Salah satu manfaat mempelajari Akidah Islam adalah….

A. Dianggap sebagai orang yang pandai ilmu agama

B. Memahami hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah

C. Memperkuat dan mempertebal keyakinan terhadap ketauhidan Allah s.w.t.

D. Memahami tata cara bergaul dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari


Jawaban:

Setiap Usaha yang dilakukan manusia suatu hari akan memeroleh keberhasilan hal tersebut adalah tanda kebesaran Alloh bersifat …

A. Al BAsit

B. Ar Rauf

C. an Nafi’

D. Al Aziz


Jawaban:

Perilaku memperlihatkan kebaikannya untuk mendapatkan pujian disebut sikap …

A. Riya’

B. Nifaq

C. Zuhud

D. Qana’ah


Jawaban:

Yang tidak termasuk nilai positif dari sikap kreatif dalam kehidupan sehari-hari adalah …

A. memperoleh kedudukan yang rendah

B. memperoleh hasil dari kreatifitasnya

C. menemukan kepuasan batin

D. disukai Allah, rasul-Nya dan manusia


Jawaban:

Contoh perilaku yang tepat bagi orang yang meneladani sifat malaikat adalah….

A. selalu merasa tenang dimanapun berada

B. pasrah terhadap segala sesuatu yang menimpanya

C. selalu berusaha meningkatkan ketaqwaan kepada allah s.w.t.

D. berbuat seenaknya ketika tidak ada orang yang melihatnya


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.