Latihan Soal Online

UH 2 PAI SD Kelas 4

Latihan 15 soal pilihan ganda UH 2 PAI SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Al hujurat artinya …

A. Kamar-kamar

B. Kelas

C. Rumah

D. Istana


Jawaban:


Menerapkan toleransi dapat menghindarkan manusia dari sikap ….

A. Husnudzan

B. Adil

C. Sombong

D. Tawaduk


Jawaban:


Sikap terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan kita adalah ….

A. Tidak memedulikannya

B. Menghargai pendapatnya

C. Mengkritik secara pedas

D. Membencinya


Jawaban:


Selalu mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain disebut ….

A. Sombong

B. Tawaduk

C. Taaruf

D. Egois


Jawaban:


Syu’uuban artinya ….

A. Berbangsa bangsa

B. Bersuku suku

C. Saling mengenal

D. Maha mengetahui


Jawaban:


Untsaa artinya ….

A. Laki laki

B. Perempuan

C. Dewasa

D. Anak anak


Jawaban:


Toleransi dlam ajaran Islam disebut ….

A. Tasamuh

B. Taqwa

C. Iman

D. Islam


Jawaban:


Ya ayyuhan naasu innaa khlaqnaakum min dzakarin wa ….

A. Ja’alnakum

B. Untsaa

C. Khabir

D. A’liim


Jawaban:


Membaca Al Quran harus sesuai dengan kaidah ….

A. Fikih

B. Lugah

C. Bahasa

D. Tajwid


Jawaban:


Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang ….

A. Kaya

B. Tampan

C. Bertaqwa

D. Berpangkat tinggi


Jawaban: