Latihan Soal Online

UAS PAI Semester 2 Genap SD Kelas 6

Latihan 17 soal pilihan ganda UAS PAI Semester 2 Genap SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Surat al-Maidah ayat 3 diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad Saw., ketika sedang melakukan ….

A. haji tamatu’

B. haji qiran

C. haji wada’

D. berkhalwat di goa hira’


Jawaban:


Orang yang paling mulia diantara kamu adalah ….

A. orang yang kaya

B. orang yang terhormat

C. orang yang tinggi

D. orang yang takwa


Jawaban:


Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita adalah contoh sikap ….

A. simpati

B. toleransi

C. berbaik sangka

D. hidup rukun


Jawaban:


Surat yang menerangkan diharamkannya memakan darah, daging babi dan mengundi nasib adalah surat ….

A. Al-Maidah ayat 2

B. Al-Hujurat ayat 2

C. Al-Maidah ayat 3

D. Al-Hujurat ayat 13


Jawaban:


Mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu dan dalam waktu satu tahun disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban:


Ketentuan Allah SWT yang sudah ditentukan sejak zaman azali disebut ….

A. qada’

B. qadar

C. rukun

D. syarat


Jawaban:


Zaman azali adalah zaman ….

A. ketika alam diciptakan

B. setelah alam diciptakan

C. sebelum alam diciptakan

D. saat alam diciptakan


Jawaban:


Pemberian yang bersifat materi, yaitu : harta yang tidak terikat dengan jumlah dan waktu disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban:


Merasakan sedih orang tua temannya meninggal dunia adalah sikap ….

A. prasangka baik

B. simpati

C. toleransi

D. kerja sama


Jawaban:


Mengeluarkan harta yang berupa makanan pokok pada malam hari raya Idul Fitri disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban: