Latihan Soal Online

UAS PAI Semester 2 Genap SD Kelas 6

Latihan soal pilihan ganda UAS PAI Semester 2 Genap SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Zaman azali adalah zaman ….

A. ketika alam diciptakan

B. setelah alam diciptakan

C. sebelum alam diciptakan

D. saat alam diciptakan


Jawaban:

Surat al-Maidah ayat 3 diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad Saw., ketika sedang melakukan ….

A. haji tamatu’

B. haji qiran

C. haji wada’

D. berkhalwat di goa hira’


Jawaban:

Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan tujuh orang pemuda yang menyelamatkan … kepada Allah SWT

A. keyakinannya

B. pikirannya

C. harga dirinya

D. jati dirinya


Jawaban:

Ketentuan Allah yang dapat diubah menurut ikhtiar seseorang dan Allah mengizinkan disebut takdir ….

A. mubram

B. mu’allaq

C. muallaf

D. muharram


Jawaban:

Toleransi adalah sikap saling ….

A. memusuhi

B. mendukung

C. menghormati

D. mengasihi


Jawaban:

Pemberian yang bersifat materi, yaitu : harta yang tidak terikat dengan jumlah dan waktu disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban:

Surat yang menerangkan perintah tentang tolong-menolong adalah surat ….

A. al-Maidah ayat 2

B. al-Maidah ayat 3

C. al-Hujurat ayat 12

D. al-Hujurat ayat 13


Jawaban:

Mengeluarkan harta yang berupa makanan pokok pada malam hari raya Idul Fitri disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban:

Kita diwajibkan tolong- menolong dalam kebajikan dan ….

A. ketaqwaan

B. kebersamaan

C. keimanan

D. kerukunan


Jawaban:

Mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu dan dalam waktu satu tahun disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban:

Pemberian barang atau jasa, yang bersifat materi dan non materi disebut ….

A. zakat mal

B. zakat fitrah

C. infaq

D. sedekah


Jawaban:

“Telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai ….

A. Islam sebagai pegangan hidupmu

B. Islam sebagai agamamu

C. Islam sebagai pedomanmu

D. Islam sebagai petunjukmu


Jawaban:

Surat yang menerangkan diharamkannya memakan darah, daging babi dan mengundi nasib adalah surat ….

A. Al-Maidah ayat 2

B. Al-Hujurat ayat 2

C. Al-Maidah ayat 3

D. Al-Hujurat ayat 13


Jawaban:

Ketentuan Allah SWT yang sudah ditentukan sejak zaman azali disebut ….

A. qada’

B. qadar

C. rukun

D. syarat


Jawaban:

Merasakan sedih orang tua temannya meninggal dunia adalah sikap ….

A. prasangka baik

B. simpati

C. toleransi

D. kerja sama


Jawaban:

Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita adalah contoh sikap ….

A. simpati

B. toleransi

C. berbaik sangka

D. hidup rukun


Jawaban:

Orang yang paling mulia diantara kamu adalah ….

A. orang yang kaya

B. orang yang terhormat

C. orang yang tinggi

D. orang yang takwa


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.