Latihan Soal Online

Tema 8 Subtema 3 SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban Tema 8 Subtema 3 SD Kelas 4.


Bacalah teks di bawah ini!

Legenda Nyi Roro Kidul

Pada zaman dahulu, tepat di daerah Jawa Barat. Terdapat sebuah Kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut di pimpin oleh seorang Raja yang sangat bijaksana dan arif. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati dan memiliki sifat yang sama seperti Ayahnya. (Sumber: https://www.google.com)

Berdasarkan teks di atas, salah satu nama putri dari Kerajaan Siliwangi adalah ….

A. Pakuan

B. Pajajaran

C. Kandita

D. Kandara


Jawaban:

Dibawah ini pengaruh gaya yang menyebabkan benda bergerak lambat adalah….

A. Diky mengerem sepeda saat turun gunung

B. Tini melempar bola kasti ke lawan

C. Adik menutup pintu rumah

D. Hadi menulis di papan tulis


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

Wina dan keluarganya tinggal di perkotaan. Rumah Wina berada di dekat pasar. Setiap hari, kedua orang tua Wina pergi ke pasar untuk mencari nafkah. Kedua orang tua Wina bekerja sebagai ….
_
A. Peternak

B. Petani

C. Pedagang

D. Nelayan


Jawaban:

Gaya yang bekerja ketika sepeda berhenti karena direm adalah gaya ….

A. dorong

B. magnet

C. tarik

D. gesek


Jawaban:

Seorang kiper menghentikan bola dari tendangan lawan, hal tersebut menunjukkan pengaruh gaya yaitu…

A. gaya dapat mengubah arah benda

B. gaya dapat mempercepat gerak suatu benda

C. gaya dapat mengubah bentuk suatu benda

D. gaya dapat menghentikan gerak suatu benda


Jawaban:

Perhatikan gambar di atas!

Jenis pekerjaan di atas adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan ….
_
A. Jasa

B. Barang

C. Barang dan jasa

D. Layanan


Jawaban:

Barang yang dihasilkan oleh pekerjaan di atas adalah …

A. telur dan daging

B. padi dan jagung

C. ikan

D. jasa pendidikan


Jawaban:

Berikut yang bukan ciri-ciri benda tiga dimensi adalah …

A. memiliki panjang dan lebar saja

B. memiliki panjang, lebar dan tinggi

C. memiliki volume

D. dapat dilihat dari sisi manapun


Jawaban:

Perhatikan gambar di atas!

Jenis mata pencaharian di atas menyediakan jasa dengan cara mengantarkan penumpang untuk bepergian menggunakan pesawat. Jenis mata pencaharian yang sesuai dengan gambar di samping adalah ….

Dokter

Petani

Nelayan

Pilot


Jawaban:

Perhatikan gambar di atas!

Keragaman karakteristik antara Beni dan teman sekelasnya, Budi, sesuai dengan gambar di atas yaitu ….
_
A. Tinggi dan pendek

B. Laki-laki dan perempuan

C. Gemuk dan kurus

D. Tua dan muda


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

“Jangan usir aku. Aku mohon. Apakah kau tidak kasihan melihatku?” pinta serigala sambil memperlihatkan bekas luka di tubuhnya.

Karena kasihan, pemuda itu akhirnya membiarkan serigala duduk bersamanya. Ketika hendak pergi melanjutkan perjalanan, serigala meminta agar si pemuda membawanya. Ia takut akan disakiti oleh pemburu. Alangkah baiknya si pemuda. Tanpa rasa curiga, ia memasukkan serigala ke dalam karung miliknya.

Akhirnya pada suatu pagi, mereka berdua sampai di tempat yang mereka tuju. Pemuda lalu melepaskan serigala. Betapa kagetnya si pemuda karena serigala hendak memakannya.

“Aku sudah menolongmu. Mengapa kau justru mau memakanku?” tanya si pemuda, kesal.

“Sudah beberapa hari ini aku belum makan. Aku sangat lapar. Hahaha!” ucap serigala. (Sumber: https://www.google.com)

Berdasarkan cerita di atas, perbedaan watak pemuda dan serigala adalah ….

A. Pemuda baik hati, serigala jahat

B. Serigala baik hati, pemuda jahat

C. Serigala penyabar, pemuda penolong

D. Pemuda kikir, serigala dermawan


Jawaban:

Berikut ini yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah….

A. Dokter, nelayan, petani, peternak

B. Polisi, tentara, seniman, nelayan

C. Guru, polisi, nelayan, petani

D. Guru, dokter, perawat, montir


Jawaban:

Perhatikan gambar di atas!

Gambar di atas adalah produk yang dihasilkan oleh seseorang yang bermata pencaharian sebagai ….
_
A. Petani

B. Pedagang

C. Nelayan

D. Peternak


Jawaban:

Teko yang dipegang Alladin termasuk ke dalam jenis benda …

A. kubistis

B. silindris

C. bebas

D. magis


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

Kegigihan Pangeran Sanjaya

Pangeran Sanjaya bingung. Namun ayahandanya berkata lagi, “Ketahuilah anakku! Musuh kerajaan yang kumaksud adalah kemiskinan rakyat’. Berkat usahamu, kemiskinan itu telah lenyap. Rakyat negeri kita sekarang hidup makmur.” (Sumber: https://www.google.com)

Berdasarkan cerita di atas, amanat yang diambil berdasarkan hal yang telah dilakukan oleh Pangeran Sanjaya adalah ….

A. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil

B. Kejujuran membawa keberkahan

C. Rajinlah belajar maka akan pandai

D. Janganlah hidup berfoya-foya


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

Bawang Merah dan Bawang Putih

Dahulu ada seorang Ibu mempunyai dua anak perempuan. Ayah kandung Bawang Putih yang juga suami dari ibu Bawang Merah telah meninggal lama, jadi Bawang Putih adalah saudara tiri dari Bawang Merah. Bawang merah selalu marah-marah. Apa yang dilakukan Bawang putih tidak pernah benar. Setiap hari Bawang putih bekerja atas perintah Bawang merah. (Sumber: https://www.google.com)

Berdasarkan cerita di atas, Bawang Merah berwatak pemarah sedangkan Bawang Putih berwatak ….

A. Penyabar

B. Penyayang

C. Pembohong

D. Pemberani


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

Si Pitung

Hati si Pitung geram sekali. Sore ini ia kembali melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Liem. Babah Liem atau Liem Tjeng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung.

Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda, Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya, Babah Liem mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik Ieher. (Sumber: https://www.google.com)

Tokoh utama dalam cerita “Si Pitung” adalah ….

A. Babah Liem

B. Liem Tjeng

C. Lan Tseng

D. Si Pitung


Jawaban:

Perhatikan gambar-gambar di atas!

Mata pencaharian yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh nomor ….
_
A. (I)

B. (II)

C. (III)

D. (IV)


Jawaban:

Berikut ini ciri-ciri masyarakat berpola hidup modern adalah …..

A. pekerjaan mengandalkan sumber daya alam di sekitar

B. pekerjaan umumnya seragam

C. pekerjaan mengandalkan keahlian

D. pekerjaan masih mengandalkan alat-alat tradisional


Jawaban:

Contoh manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa adalah…..

A. timbulnya permusuhan antar suku

B. munculnya rasa iri antar suku

C. timbulnya jiwa nasionalisme

D. munculnya kebanggaan kepada suku bangsa sendiri


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

Ada seorang saudagar kaya raya yang hidup di sebuah desa. Ia adalah orang terkaya di sana. Sayangnya, tabiatnya sangat buruk. Ia tidak mau berbagi apa yang ia miliki.

“Anakku sakit. Aku akan meminjam uang kepada saudagar kaya itu.” ucap salah satu penduduk dengan panik.

“Lebih baik jangan. Kau hanya akan dipermalukan di sana. Kalaupun tidak, kau hanya akan terjerat utang,” balas penduduk yang lain.

Namun, penduduk itu sudah tak tahu lagi bagaimana cara mendapatkan uang. Ia pun memberanikan diri menghadap ke saudagar.

“Aku tak akan membantumu!” ucap saudagar itu dengan sombong, saat penduduk itu datang meminta bantuannya. (Sumber: https://www.google.com)

Berdasarkan teks di atas, watak dari saudagar dan penduduk adalah ….

A. Baik hati

B. Penolong

C. Penyabar

D. Kikir


Jawaban:

Semboyan yang digunakan untuk menyatukan perbedaan di Indonesia adalah …..

A. Kartika Eka Paksi

B. Jalesveva Jayamahe

C. Tut Wuri Handayani

D. Bhineka Tunggal Ika


Jawaban:

…Namun kegembiraan mereka mendadak lenyap setelah mengetahui ternyata di kepala si bayi laki-laki itu ada tanduknya. Mereka merasa malu dan takut dihina maupun diejek oleh orang-orang desa. Pada malam hari, bayi laki-laki itu dimasukkan ke dalam peti, bersama sebutir telur ayam dan secangkir beras lalu dihanyutkan ke sungai.Kakak perempuan si bayi mengetahui perbuatan orang tuanya. Ia sangat sedih. Diam-diam ia meninggalkan rumah dan mengikuti adiknya yang dihanyutkan ke sungai.

Watak tokoh kakak perempuan dalam penggalan cerita rakyat di atas adalah ….

A. Cuek

B. Kasihan

C. Penyayang

D. Biasa saja


Jawaban:

Perhatikan gambar-gambar di atas!

Dani dan Budi adalah saudara teman sekelas . Dani suka bermain mainan bola sedangkan Budi suka bermain basket. Walaupun begitu, mereka selalu rukun. Sikap yang dilakukan oleh Dani dan Budi adalah sikap saling …
_
A. Menolong

B. Menghargai

C. Berseteru

D. Membantu


Jawaban:

Bacalah teks di bawah ini!

Jaka Tarub

Jaka Tarub adalah pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. (Sumber: https://www.google.com)

Berdasarkan kutipan tersebut, Jaka Tarub merupakan tokoh ….

A. Protagonis

B. Tambahan

C. Tritagonis

D. Antagonis


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.