Latihan Soal Online

Surat Al-Kafirun - Pendidikan Agama Islam SD Kelas 6

nmr104929-1urutnmr104930-2urutnmr104931-3urutnmr104932-4urutnmr104933-5urutnmr104934-6urutnmr104935-7urutnmr104936-8urutnmr104937-9urutnmr104938-10urutnmr104939-11urutnmr104940-12urutnmr104941-13urutnmr104942-14urutnmr104943-15urutnmr104944-16urutnmr104945-17urutnmr104946-18urutnmr104947-19urutnmr104948-20urutnmr104949-21urutnmr104950-22urutnmr104951-23urutnmr104952-24uruttotalx24x

Latihan 24 soal pilihan ganda Surat Al-Kafirun - Pendidikan Agama Islam SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Pilih kalimah yang mengandungi mad asli.

A. لَا

B. أَعْبُدُ

C. لَكُمْ

D. أَنْتُمْ


Jawaban:

. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ Arti dari lafal di samping adalah ….

A. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah

B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah

C. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku

D. Katakanlah: “Hai orang-orang kafir


Jawaban:

Arti dari lafal لكم دينكم yaitu….

A. untukmu agamamu

B. untukku agamaku

C. apa yang kamu sembah

D. aku tidak menyembah


Jawaban:

Menurut QS Al-Kafirun ayat 6, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ….

A. ikhlas

B. sabar

C. toleransi

D. tawakkal


Jawaban:

Hukum bacaan yang terdapat pada lafal انتم yaitu….

A. idgam

B. izhar

C. ikhfa

D. qalqalah


Jawaban:

عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ………..

A. تَعْبُدُونَ

B. قُلْ يَا

C. وَلَا أَنَا

D. دِينُكُمْ


Jawaban:

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ Ayat tersebut artinya ….

A. Dan aku menjadi penyembah-Mu

B. Dan aku tidak akan menjadi penyembah-Mu

C. Dan aku tidak akan menjadi penyembahan

D. Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah


Jawaban:

Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah” adalah arti dari surah Al-Kafirun ayat ke

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

a. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ

b. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

c. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

d. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Susun ayat di atas dengan susunan yang betul.

A. D – A – B – C

B. C – B – A – D

C. D – C – B – A

D. B – A – C – D


Jawaban:

………..قُلْ يَا أَيُّهَا

A. الْكَافِرُونَ

B. تَعْبُدُونَ

C. عَبَدْتُمْ

D. أَيُّهَا


Jawaban:

Surah Al-Kafirun tergolong surah ….

A. madaniyah

B. makkiyah

C. al-mazan

D. asbabunnuzul


Jawaban:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

lafal di atas memiliki arti……

A. bagiku agamaku dan bagimu agamamu

B. agamamu dan bagimu agamaku

C. bagimu agamamu dan bagiku agamaku

D. bagi kita agamamu dan bagimu agama kita


Jawaban:

Susunan yang benar pada lafal ayat ke 3 dari surah al-Kaafirun yaitu …

A. ولآ – عبدون – انتم – مااعبد

B. ولآ- انتم– مااعبد- عبدون

C. ولآ – انتم – عبدون – مااعبد

D. ولآ- عبدون– مااعبد- انتم


Jawaban:

Surah Al-kafirun menceritakan tentang …

A. Tawaran orang kafir kepada Rasulullah supaya meninggalkan ajaran Islam dan mengikut ajaran agama mereka

B. Tawaran harta benda kepada umat Islam yang mengikut ajaran agama orang kafir

C. Tawaran perniagaan yang memberi untung yang lumayan kepada orang Islam


Jawaban:

Toleransi dalam agama hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah, toleransi artinya….

A. Sikapnya teratur

B. Sikapnya tidak menyimpang

C. Sikap teratur dan tidak menyimpang

D. Sikap yang tidak menyimpang dari aturan


Jawaban:

Kita digalakkan membaca surah Al-Kafirun sebagai ……………… .

A. pendinding daripada gangguan syaitan dan perbuatan sihir

B. pendinding daripada mimpi buruk

C. ubat kepada segala penyakit


Jawaban:

Isi pokok kandungan surat al Kafirun adalah…

A. Mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah

B. Mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan beragama

C. Suasana rukun dan harmonis

D. Menghargai adanya perbedaan


Jawaban:

وَلَا أَنْتُمْ ……….. مَا أَعْبُدُ

A. أَنْتُمْ

B. أَعْبُدُ

C. عَابِدُونَ

D. دِينُكُمْ


Jawaban:

Pilih ayat yang ke 3 surah Alkafirun.

A. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

B. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

C. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

D. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ


Jawaban:

Pilih kalimah yang mengandungi mad asli.

A. أَعْبُدُ

B. قُلْ

C. عَابِدُونَ

D. عَبَدْتُمْ


Jawaban:

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ Ayat disamping potongan surat al Kafirun ayat ke ….

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


Jawaban:

Surah Al-Kafirun ialah surah yang ke …..?

A. 108

B. 109

C. 110

D. 112


Jawaban:

Menyembah selain kepada Allah disebut perbuatan ….

A. murtad

B. syirik

C. kafir

D. murtad


Jawaban:

Di bawah ini yang merupakan sikap toleransi yang benar adalah ….

A. ikut menjalankan ibadah teman yang beragama lain

B. memaksa teman untuk beribadah sesuai cara kita

C. memberi kesempatan teman untuk beribadah sesuai keyakinannya

D. tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah ketika bermain bersama


Jawaban: