Latihan Soal Online

Surat Al-Kafirun - PAI SD MI Kelas 6

Latihan 20 soal pilihan ganda Surat Al-Kafirun - PAI SD MI Kelas 6 dan kunci jawaban.


لكم دينكم وليدىن pada ayat disamping huruf yang dibaca panjang adalah . . . .

A. م & ن

B. ل & د

C. د & د

D. د & و


Jawaban:

Surah A-Kafirun ayat yang ke 3 berbunyi ….

A. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

B. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

C. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

D. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ


Jawaban:

Surah Al-Kafirun ialah surah yang ke ….

A. 108

B. 109

C. 110

D. 112


Jawaban:

Kata Al-Kafirun mempunyai arti ….

A. Orang kafir

B. Orang mukmin

C. Orang ihlas

D. Orang islam


Jawaban:

a. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ

b. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

c. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

d. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Susunan ayat di atas yang benar adalah ….

a. D – A – B – C

b. C – B – A – D

c. D – C – B – A

d. B – A – C – D


Jawaban:

Lafal لا pada surat Al-Kafirun berjumlah ….

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

عبد \ ما \ انتم \ عبدون \ ولاا bila ditulis yang benar adalah ….

A. ولا انتم عبدون ما اعبد

B. عبدون ولا انتم ما اعبدا

C. انتم ما اعبد عبدون. ولا

D. عبدون. ولا انتم ما اعبد


Jawaban:

Orang yang menyekutukan Allah disebut ….

A. muslim

B. musyrik

C. Kafir

D. Murtad


Jawaban:

Arti surat Al-Kafirun ayat ke-3 adalah . . . .

A. Katakanlah ,Hai orang-orang kafir

B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah”

C. Untukmu Agamamu & untukku agamaku

D. Dan kamu bukan penyembah tuhan yg aku sembah


Jawaban:

” Untukmu agamamu dan … . agamaku”

A. untuk dia

B. untuknya

C. untuk mereka

D. untukku


Jawaban:

Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan dikota ….

A. Mekkah

B. Madinah

C. Palestin

D. Syria


Jawaban:

QS.Al-Kafirun terdiri dari …. ayat.

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9


Jawaban:

Ayat dalam surat Al-Kafirun yang mempunyai lafal yang sama adalah ayat…..

A. 1 dan 2

B. 3 dan 4

C. 3 dan 5

D. 1 dan 3


Jawaban:

Terjemah dari ayat berikut قل يا يهالكا فرون

A. katakanlah Dialah Allah yang maha esa

B. katakanlah, hai orang-orang kafir

C. katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia

D. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh


Jawaban:

Kita digalakkan membaca surah Al-Kafirun sebagai ….

A. benteng daripada gangguan syaitan dan perbuatan sihir

B. pendinding daripada mimpi buruk

C. ubat kepada segala penyakit


Jawaban:

Surah Al-kafirun menceritakan tentang ….

A. Tawaran orang kafir kepada Rasulullah supaya meninggalkan ajaran Islam dan mengikut ajaran agama mereka

B. Tawaran harta benda kepada umat Islam yang mengikut ajaran agama orang kafir

C. Tawaran perniagaan yang memberi untung yang lumayan kepada orang Islam


Jawaban:

Orang kafir kata Allah kelak diakherat tempatnya di ….

A. syurga

B. neraka

C. jannah

D. firdausy


Jawaban:

Surat Al-kafitrun menjelaskan tentang sikap . . .

A. pemberani

B. rela berkorban

C. terpuji

D. toleransi


Jawaban:

Allah melarang umat islam . . . ibadah umat agama lain

A. mempersilahkan

B. menghormati

C. mengganggu

D. menghargai


Jawaban:

Surah Al-Kafirun diturunkan di kota ….

A. Mekkah

B. Madinah

C. Palestin

D. Syria


Jawaban: