Latihan Soal Online

Seni Budaya Tema 6 Subtema 1 SD Kelas 5

Latihan soal dan kunci jawaban Seni Budaya Tema 6 Subtema 1 SD Kelas 5.


Lagu Cublak – cublak suweng menggunakan tangga nada ….

A. slendro

B. pelog

C. diatonis

D. triatonis


Jawaban:

Lagu dengan irama dan latar belakang tempat atau wilayah tertentu disebut …

A. Lagu Nasional

B. Lagu Daerah

C. Lagu Wajib

D. Lagu Kebangsaan


Jawaban:

Urutan nada yang disusun secara berurutan disebut ….

A. nada

B. irama

C. musik

D. tangga nada


Jawaban:

Alat musik diatas bernama..

A. Bonang

B. Gong

C. Saron

D. Kenong


Jawaban:

Lagu wajib yang berisi janji seseorang untuk berbakti pada negaranya adalah lagu ……….

A. Maju Tak Gentar

B. Halo-Halo Bandung

C. Indonesia Raya

D. Bagimu Negeri


Jawaban:

Gambar alat musik tersebut bernama..

A. gong

B. kenong

C. bonang

D. saron


Jawaban:

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1. Lagunya memberi kesan gembira dan lincah

2. Memiliki susunan nada do-re-mi-sol-la

3. Memiliki susunan nada do-mi-fa-sol-si

4. Memiliki 7 rangkain nada pokok.

Pernyataan diatas yang merupakan ciri-ciri tangga nada slendro yaitu.

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 3 dan 4

D. 2 dan 4


Jawaban:

gambar alat tersebut yaitu

A. Saron

B. Bonang

C. Gong

D. Salon


Jawaban:

Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat…..nada pokok.

A. 6

B. 7

C. 5

D. 8


Jawaban:

Lagu tersebut bertangga nada?

A. Slendro

B. Pelog

C. Diatonis

D. Ritmis


Jawaban:

Gamelan Jawa merupakan salah satu contoh alat musik tradisional yang menggunakan tangga nada jenis … dan … .

A. pelog dan nada fa

B. slendro dan pelog

C. nada do dan nada mi

D. diatonis dan slendro


Jawaban:

Alat musik piano dan organ memiliki sistem tangga nada ….

A. pentatonis

B. triatonis

C. diatonis

D. multionis


Jawaban:

Yang merupakan contoh alat musik yang bertangga nada diatonis yaitu..

A. Bonang

B. Gamelan

C. Piano

D. Kendang


Jawaban:

Syair yang sesuai untuk melengkapi lagu daerah di atas adalah … .

A. cing cangkeling manuk cingkleung

B. kolong bapak satar

C. layarna bodas jeung ce lak

D. mambu ketundhung gudhel


Jawaban:

Perhatikan susuna nada berikut!

Do-mi-fa-sol-si

Susunan nada diatas merupakan tangga nada..

A. Slendro

B. Ritmis

C. Pelog

D. Melodis


Jawaban:

Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai …nada pokok

A. delapan

B. tujuh

C. enam

D. lima


Jawaban:

Sistem tangga nada pentatonis hanya memakai … nada pokok.

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4


Jawaban:

Syair yang sesuai untuk melengkapi syair lagu di atas adalah … .

A. wakul ngglimpang segane dadi sak latar

B. nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan

C. mambu ketundhung gudhel

D. sopo gelem delikake


Jawaban:

Tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu satu dan setengah disebut ….

A. tangga nada mayor

B. tangga nada pelog

C. tangga nada diatonis

D. tangga nada pentatonis


Jawaban:

Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis disebut ….

A. gamelan

B. marawis

C. jaipong

D. gambus


Jawaban:

Lagu Gundhul – gundhul pacul memakai tangga nada … .

A. diatonis

B. slendro

C. pelog

D. nada dasar


Jawaban:

Tangga nada ada banyak jenis. Namun di Tema 6 kita hanya mempelajari 2 jenis tangga nada yaitu … dan … .

A. diatonis dan pancatonis

B. pentatonis dan diatonis

C. diatonis dan trio

D. diatonis dan triatonis


Jawaban:

Lagu daerah dibawah ini yang bertangga nada slendro adalah ….

A. Jamuran

B. Lir -ilir

C. Gambang Suling

D. Burung tantina


Jawaban:

Lagu-lagu cing cangkeling merupakan lagu daerah yang berasal dari ….

A. Jawa Barat

B. Jawa Timur

C. Jawa Tengah

D. Riau


Jawaban:

Alat musik gamelan di atas dinamakan … .

A. gong

B. bonang

C. saron

D. rebab


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.