Latihan Soal Online

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MI Kelas 3

Latihan 10 soal pilihan ganda Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MI Kelas 3 dan kunci jawaban.


Nabi Muhammad mempunyai ayah bernama…?

A. Abu tholib

B. Abd Mutholib

C. Abdulloh

D. Ali bin abi tholib


Jawaban:

Nabi Muhammad lahir pada hari..?

A. Jum’at

B. Sabtu

C. Minggu

D. Senin


Jawaban:

Arti Muhammad adalah…?

A. Terbaik

B. Terpuji

C. Utusan

D. Utusan terahir


Jawaban:

Paman nabi yang mengajak berdagang bernama……..?

A. Abd Mutholib

B. Abu Tholib

C. Abu bakar

D. Ali


Jawaban:

Nabi Muhammad mulai ikut berdagang pamannya pada usia

A. 10 TH

B. 11 TH

C. 12 TH

D. 13 TH


Jawaban:

Pemberian nama bayi dengan nama Muhammad adalah oleh…?

A. Abd Mutholib

B. Abu Tholib

C. Aminah

D. Abdulloh


Jawaban:

Ibu nabi Muhammad SAW bernama…?

A. Sa’diyah

B. Siti salamah

C. Siti Khodijah

D. Siti aminah


Jawaban:

Kakek nabi Muhammad SAW bernama…?

A. Abu Tholib

B. Abd Mutholib

C. Zaid bin sabit

D. Abu bakar


Jawaban:

Hasyim adalah nama lain dari…?

A. Amru

B. Mughiroh

C. Syaibah

D. Zaid


Jawaban:

Setelah ibunya, orang yang pertama menyusui adalah..?

A. Halimah

B. Fatimah

C. Tsuaibah

D. Khodijah


Jawaban: