Latihan Soal PTS Semester 1 Ganjil - Fiqih MI Kelas 1

Preview:


Kita menyembah kepada …

A. Allah SWT

B. Rasul

C. Malaikat


Syahadatain artinya yaitu …

A. Dua kalimat syahadat

B. Syahadat rasul

C. Syahadat tauhid


Lima rukun islam yaitu …

A. Belajar, Rajin, Hemat, Hormat, Patuh

B. Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa, Haji

C. Pasrah, Tabah, Sopan, Ikhlas, Dermawan


Syahadat artinya…

A. Perkataan

B. Perbuatan

C. Persaksian


Arti syahadat tauhid yaitu …

A. Allah maha besar

B. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah

C. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah


Kalimat dua kalimat syahadat yaitu …

A. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annna muhammadar rasulullah

B. Asyhadu alla ilaha illallah

C. Wa asyhadu annna muhammadar rasulullah


Sebelum shalat kita harus . . . . terlebih dahulu

A. bersuci

B. berteriak

C. bercanda


Membaca Al Quran akan mendapatkan . . . .

A. pahala

B. dosa

C. uang


Haji diwajibkan bagi orang yang …

A. Miskin

B. Mampu

C. Pandai


Orang yang beragama Islam disebut . . . .

A. mujahid

B. muhsin

C. muslim


Rukun Islam ada . . . .

A. empat

B. lima

C. enam


JUMLAH RAKAAT SHOLAT SUBUH

A. 1

B. 2

C. 3


Kalimat syahadat rasul yakni …

A. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annna muhammadar rasulullah

B. Asyhadu alla ilaha illallah

C. Wa asyhadu annna muhammadar rasulullah


Apabila pakaian kita kotor maka . . . .

A. tetap dipakai

B. harus dicuci

C. dibuang


Setiap muslim wajib . . . . rukun islam

A. membicarakan

B. mengamalkan

C. mengingat saja


Arti syahadat rasul yaitu …

A. Allah maha besar

B. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah

C. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah


Haji termasuk rukun …

A. Islam

B. Ihsan

C. Iman


Rukun Islam yang kedua adalah . . . .

A. mendirikan shalat

B. mengeluarkan zakat

C. puasa pada bulan ramadhan


Nabi Muhammad adalah seorang …

A. Wali

B. Rasul

C. Malaikat


“Asyhadu alla ilaha illallah” Ani membaca syahadat …

A. Tauhid

B. Rasul

C. Syahadatain


Ada berapakah syahadat itu …

A. Satu

B. Dua

C. Tiga


Agama yang diterima Allah . . . .

A. hanya Islam

B. agama selain Islam

C. aliran kepercayaan


Shalat dalam sehari semalam ada… waktu.

A. Lima

B. Enam

C. Tujuh


Puasa yang wajib dilaksanakan pada bulan . . . .

A. Ramadhan

B. Syawal

C. Muharram


Nabi terakhir adalah…

A. Nabi Isa ‘Alaihis Salam

B. Nabi Nuh ‘Alaihis Salam

C. Nabi Muhammad Shollolloohu ‘Alaihi Wa Sallam
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.