Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Sunda SD Kelas 3

Preview:


Urang ka sasatoan kudu ….

A. Welas asih

B. Nyiksa

C. Hiri dengki

D. Hare-hare


Sasatoan jeung tutuwuhan oge sarua jeung jelema pada-pada mahluk ….

A. Leutik

B. Gede

C. Gusti Allah

D. Sejen


Pun bapa nuju maca ….

A. Dahar

B. Damel

C. Koran

D. Kopi


Suku kecap (engang) tina kecap subur nu bener, nyaeta ….

A. Su-bur

B. Sub-ur

C. Su-bu-r

D. Su-b-ur


Suku kecap (engang) tina kecap tangkal nu bener, nyaeta ….

A. Ta-ng-kal

B. Tang-kal

C. Ta-ng-ka-l

D. Tang-k-a-l


Tatangkalan butuh kana ….

A. Angin

B. Cai

C. Seuneu

D. Hawa


Sajaba ti digemuk, tutuwuhan teh kudu di ….

A. Antep

B. Cebor

C. Tuar

D. Cabut


Wanci ngabogaan harti, nyaeta ….

A. Usum

B. Waktu

C. Jaman

D. Lila


Ema …. di dapur .

A. Nyeseh

B. Diuk

C. Masak

D. Make baju


Hawa sakuriling imah nu deukeut ka kebon karasa ….

A. Hareudang

B. Seger

C. Barau

D. Eungap
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.