Latihan Soal Online

PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Sunda SD Kelas 3

Latihan soal pilihan ganda PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Sunda SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Sasatoan jeung tutuwuhan oge sarua jeung jelema pada-pada mahluk ….

A. Leutik

B. Gede

C. Gusti Allah

D. Sejen


Jawaban:

Tatangkalan butuh kana ….

A. Angin

B. Cai

C. Seuneu

D. Hawa


Jawaban:

Ema …. di dapur .

A. Nyeseh

B. Diuk

C. Masak

D. Make baju


Jawaban:

Pun bapa nuju maca ….

A. Dahar

B. Damel

C. Koran

D. Kopi


Jawaban:

Hawa sakuriling imah nu deukeut ka kebon karasa ….

A. Hareudang

B. Seger

C. Barau

D. Eungap


Jawaban:

Wanci ngabogaan harti, nyaeta ….

A. Usum

B. Waktu

C. Jaman

D. Lila


Jawaban:

Suku kecap (engang) tina kecap tangkal nu bener, nyaeta ….

A. Ta-ng-kal

B. Tang-kal

C. Ta-ng-ka-l

D. Tang-k-a-l


Jawaban:

Suku kecap (engang) tina kecap subur nu bener, nyaeta ….

A. Su-bur

B. Sub-ur

C. Su-bu-r

D. Su-b-ur


Jawaban:

Sajaba ti digemuk, tutuwuhan teh kudu di ….

A. Antep

B. Cebor

C. Tuar

D. Cabut


Jawaban:

Urang ka sasatoan kudu ….

A. Welas asih

B. Nyiksa

C. Hiri dengki

D. Hare-hare


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.