Latihan Soal Online

PTS PAI Dunia Islam SD Kelas 1

nmr90647-1urutnmr90648-2urutnmr90649-3urutnmr90650-4urutnmr90651-5urutnmr90652-6urutnmr90653-7urutnmr90654-8urutnmr90655-9urutnmr90656-10urutnmr90657-11urutnmr90658-12urutnmr90659-13urutnmr90660-14urutnmr90661-15urutnmr90662-16urutnmr90663-17urutnmr90664-18urutnmr90665-19urutnmr90666-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda PTS PAI Dunia Islam SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


Arab artinya Padang?

A. Rumput

B. Pasir

C. Batu


Jawaban:

Nabi hud as berdakwah pada kaum?

A. Ad

B. Islam

C. Kafir


Jawaban:

Kaum ad di azab dengan angin?

A. Pantai

B. Panas

C. Topan


Jawaban:

Arab jadi tempat tukar menukar?

A. Uang

B. Mobil

C. Barang


Jawaban:

Penduduk Arab adalah keturunan nabi?

A. Ibrahim as

B. Ismail as

C. Musa as


Jawaban:

Nabi Ismail as adalah putra nabi?

A. Ibrahim as

B. Musa as

C. Daud as


Jawaban:

Nabi hud as mengajak orang pada?

A. Kebaikan

B. Kejahatan

C. Kemarahan


Jawaban:

Nabi Muhammad Saw di lahirkan di kota?

A. Madinah

B. Mekkah

C. Mesir


Jawaban:

Kaum ad adalah kaum yang menyembah?

A. Allah SWT

B. Berhala

C. Pohon


Jawaban:

Nama ibu nabi Muhammad Saw adalah ?

A. Siti aminah

B. Siti Khadijah

C. Siti fatimah


Jawaban:

Nama paman nabi Muhammad Saw adalah?

A. Abdullah

B. Abdul Muthalib

C. Abu thalib


Jawaban:

Orang jauh dari kebenaran karna tak suka?

A. Jujur

B. Belajar


Jawaban:

Orang Arab berprofesi sebagai?

A. Arsitek

B. Pedagang


Jawaban:

Semasa jahiliah orang Arab jadi penyembah?

A. Berhala

B. Allah SWT


Jawaban:

Nama ibu susu nabi Muhammad Saw adalah?

A. Siti aminah

B. Siti halimah

C. Siti Khadijah


Jawaban:

Nama kakek nabi Muhammad Saw adalah?

A. Abdullah

B. Abdul Muthalib

C. Abu thalib


Jawaban:

Setelah nabi Ismail as meninggal, orang-orang jauh dari?

A. Cahaya

B. Agama


Jawaban:

Orang Arab berdagang ke Syam dan?

A. Syiria

B. Yaman


Jawaban:

Arab dekat dengan kerajaan Romawi dan?

A. Persia

B. Habasyah

C. Inggris


Jawaban:

Nama ayah nabi Muhammad Saw adalah?

A. Abdullah

B. Abdul Muthalib

C. Abu thalib


Jawaban: