Latihan Soal Online

PTS Basa Sunda SD Kelas 2

nmr85115-1urutnmr85116-2urutnmr85117-3urutnmr85118-4urutnmr85119-5urutnmr85120-6urutnmr85121-7urutnmr85122-8urutnmr85123-9urutnmr85124-10urutnmr85125-11urutnmr85126-12urutnmr85127-13urutnmr85128-14urutnmr85129-15urutnmr85130-16urutnmr85131-17urutnmr85132-18urutnmr85133-19uruttotalx19x

Latihan 19 soal pilihan ganda PTS Basa Sunda SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


“Hayu urang ameng kaleci di lapang!”.

A. Hayu

B. Numpak

C. wawuh


Jawaban:

Conto kalimat pangajak

A. Nunu urang maen kaleci yu?

B. Santi ulin congklak sorangan

C. Ria ulin ucing sumput jeung Susi


Jawaban:

Sireum jeung manuk mangrupakeun sasatoan anu aya di kebon.

Sasatoan hartosna…
_
A. hewan

B. burung

C. semut


Jawaban:

Bapa nyandak kakaren ti kota. “Kakaren” hartosna…

A. makanan kecil

B. memeluk

C. mengetahui


Jawaban:

“bungah” hartosna…

A. senang

B. tidak senang

C. berteriak


Jawaban:

Siti jeung bapana nuju … (Siti dan ayah sedang …)

a. Ulin babarengan

b. Beberesih imah

c. Maraban hayam


Jawaban:

Naon hartina katineung … (apa artinya katineung)

a. caket

b. kumpul

c. kesayangan


Jawaban:

“reuwas” hartosna…

A. kaget

B. jatuh

C. matahari


Jawaban:

Rian, urang diajar babarengan, yu!

jawabanna…
_
A. Hayu, kaleresan abdi ge teu acan

B. urang ulin kaleci

C. urang cicing di imah


Jawaban:

Janten jalma kedah terang …

A. sopan santun

B. batur

C. panon poe


Jawaban:

Dipiwarang hartosna…

A. disuruh

B. jika

C. akhirnya


Jawaban:

Numpak hartosna…

A. Naik

B. kira-kira

C. banyak bawaan


Jawaban:

….. nyaeta tanda jalma iman.

A. tata krama

B. mahal

C. basa


Jawaban:

Ahmad sareng rerencanganna nuju …. (Ahmad dan teman sedang)

a. Maraban hayam

b. Maen langlayangan

c. Nyapu imah


Jawaban:

Sakadang sireum buru-buru naek ka tangkal jambu.

Sireum hartosna…
_
A. semut

B. kucing

C. burung


Jawaban:

Eva, urang ameng congklak sareng abdi, yu! jawabanna…

A. Moal, ah abdina bade ngerjakeun PR heula

B. calik heula di bumi

C. ameng kaleci di lapang


Jawaban:

“Baraya” hartosna…

A. saudara

B. bersalaman

C. makanan kecil


Jawaban:

Manuk hiber ka kebon.

“manuk” hartosna….

A. burung

B. kucing

C. semut


Jawaban:

Halimah nuju … di kamar (Halimah sedang … di kamar)

a. Masak

b. Ngepel

c. Nyapu


Jawaban: