Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 8

Preview:


Dina Kawih aya rupa-rupa gaya bahasa. Gaya bahasa naon anu sok digunakeun pikeun nyebutkeun barang anu henteu nyawaan diupamakeun boga polah cara jelma

A. metapora

B. litotes

C. personifikasi

D. hiperbola


Dina warta kudu nyumponan hiji rumusan nyaeta 5 W + 1 H . Dihandap ieu penjelasan nu salah nyaeta..

A. What = Peristiwa naon anu diinformasikeun

B. When = dimana eta carita

C. How = Kumaha kajadiana

D. Why = Naha eta peristiwa bisa kajadian


“Ngajerit maratan langit , Ngoceak maratan jagat” . Lirik kawih diluhur asup kana gaya bahasa…

A. hiperbola

B. personifikasi

C. litotes

D. metapora


Dihandap ieu judul kawih sunda anu hidep kupingkeun di mimiti diajar materi kawih kelas dalapan nyaeta..

A. Tokecang

B. Manuk dadali

C. Karatagan Pahlawan

D. Sabilulungan


“Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun warta..” Kalimah diluhur asup kana… warta

A. pembuka warta

B. isi warta

C. teras warta

D. panutup warta


Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring.. nyaeta … warta

A. Pembuka warta

B. Teras warta

C. panutup warta

D. eusi warta


Warta dina media citak bisa ditempo di….., kajaba

A. koran

B. tv

C. tabloid

D. majalah


Anu lain jenis kawih nyaeta…

A. kawih buhun

B. kawih jaman jepang

C. kawih hehereyan

D. kawih walanda anyar


Dihandap ieu anu lain judul kakawihan nyaeta..

A. Mojang Priangan

B. Oorayan

C. Hompimpah

D. Pacicipoci


Anu teu kaasup struktur warta nyaeta…

A. Judul

B. Ekspresi

C. Teras

D. Eusi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.