Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 8

Latihan 20 soal pilihan ganda PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Naon bedana kawih jeung kakawihan?

A. Kakawihan mah nyaeta pupuh

B. Kakawihan mah dihaleungkeun na teh di acara resmi

C. Kakawihan mah dihaleuangkeun teh dina kaulinan barudak

D. Kabeh jawaban bener


Jawaban:


“Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun warta..” Kalimah diluhur asup kana… warta

A. pembuka warta

B. isi warta

C. teras warta

D. panutup warta


Jawaban:


Dihandap ieu judul kawih sunda anu hidep kupingkeun di mimiti diajar materi kawih kelas dalapan nyaeta..

A. Tokecang

B. Manuk dadali

C. Karatagan Pahlawan

D. Sabilulungan


Jawaban:


Anu teu kaasup struktur warta nyaeta…

A. Judul

B. Ekspresi

C. Teras

D. Eusi


Jawaban:


“Ngajerit maratan langit , Ngoceak maratan jagat” . Lirik kawih diluhur asup kana gaya bahasa…

A. hiperbola

B. personifikasi

C. litotes

D. metapora


Jawaban:


Warta dina media citak bisa ditempo di….., kajaba

A. koran

B. tv

C. tabloid

D. majalah


Jawaban:


Anu lain jenis kawih nyaeta…

A. kawih buhun

B. kawih jaman jepang

C. kawih hehereyan

D. kawih walanda anyar


Jawaban:


Dina warta kudu nyumponan hiji rumusan nyaeta 5 W + 1 H . Dihandap ieu penjelasan nu salah nyaeta..

A. What = Peristiwa naon anu diinformasikeun

B. When = dimana eta carita

C. How = Kumaha kajadiana

D. Why = Naha eta peristiwa bisa kajadian


Jawaban:


Dina dinten Saptu kaping 2 September 2017 … Kalimah diluhur asup kana …

A. how

B. when

C. where

D. why


Jawaban:


Dihandap ieu anu lain judul kakawihan nyaeta..

A. Mojang Priangan

B. Oorayan

C. Hompimpah

D. Pacicipoci


Jawaban: