Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SD Kelas 1

Latihan 18 soal pilihan ganda PTS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


Ka sakola teh kedah nganggo …

A. sapatu

B. korsi

C. patlot


Jawaban:

Paranti nyimpen buku sareung patlot nyaeta …

A. lancingan

B. kantong

C. sapatu


Jawaban:

Pakakas nu sok di anggo di sirah istri …

A. kopeah

B. acuk

C. kudung


Jawaban:

Paranti calik nyaeta …

A. panto

B. korsi

C. kantong


Jawaban:

Nu bisa ngagilinding nyaeta …

A. bal

B. sapatu

C. konci


Jawaban:

Pun rama nami na yusup. Hartina rama nyaeta …

A. ibu

B. ayah

C. adik


Jawaban:

Baca wacana dihandap!

Nami abdi dudi. Abdi murid kelas hiji. Sakolana di SDIT al kamil jatiwangi. Karesep abdi maen bal.

sakola dudi teh di …

A. Jatiwangi

B. bandung

C. cirebon


Jawaban:

Baca wacana dihandap!

Nami abdi dudi. Abdi murid kelas hiji. Sakolana di SDIT al kamil jatiwangi. Karesep abdi maen bal.

Dudi teh murid kelas …

A. 1

B. 2

C. 3


Jawaban:

karesep nyaeta …

A. cita-cita

B. kesukaan

C. perkenalkan


Jawaban:

Nami pakakas di handap ieu nyaeta …

A. lancingan

B. acuk

C. kudung


Jawaban:

Sateuacan bobo urang kedah …

A. jajan

B. ngosok waos

C. sarapan


Jawaban:

Baca wacana dihandap!

Nami abdi dudi. Abdi murid kelas hiji. Sakolana di SDIT al kamil jatiwangi. Karesep abdi maen bal.

Karesep dudi nyaeta …

A. sakola

B. maca

C. maen bal


Jawaban:

Salah sahiji cara ngajaga kasehatan awak nyata …

A. tara ngosok waos

B. tara sasarap

C. ibak 2 kali sadinteun


Jawaban:

hartina yuswa …

A. nama

B. bulan

C. umur


Jawaban:

Pakakas nu sok di anggo di sakola nyaeta …

A. patlot

B. konci

C. sapedah


Jawaban:

nepangkeun hartina …

A. cita-cita

B. kesukaan

C. perkenalkan


Jawaban:

Pakakas anu aya di kelas nyaeta …

A. kompor

B. tv

C. papan tulis


Jawaban:

wasta nyaeta …

A. nama

B. bulan

C. umur


Jawaban: