Latihan Soal PTS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SD Kelas 1

Preview:


Baca wacana dihandap!

Nami abdi dudi. Abdi murid kelas hiji. Sakolana di SDIT al kamil jatiwangi. Karesep abdi maen bal.

Dudi teh murid kelas …

A. 1

B. 2

C. 3


wasta nyaeta …

A. nama

B. bulan

C. umur


nepangkeun hartina …

A. cita-cita

B. kesukaan

C. perkenalkan


Ka sakola teh kedah nganggo …

A. sapatu

B. korsi

C. patlot


Salah sahiji cara ngajaga kasehatan awak nyata …

A. tara ngosok waos

B. tara sasarap

C. ibak 2 kali sadinteun


Pakakas nu sok di anggo di sirah istri …

A. kopeah

B. acuk

C. kudung


Baca wacana dihandap!

Nami abdi dudi. Abdi murid kelas hiji. Sakolana di SDIT al kamil jatiwangi. Karesep abdi maen bal.

sakola dudi teh di …

A. Jatiwangi

B. bandung

C. cirebon


Nu bisa ngagilinding nyaeta …

A. bal

B. sapatu

C. konci


Pakakas nu sok di anggo di sakola nyaeta …

A. patlot

B. konci

C. sapedah


hartina yuswa …

A. nama

B. bulan

C. umur


Pakakas anu aya di kelas nyaeta …

A. kompor

B. tv

C. papan tulis


karesep nyaeta …

A. cita-cita

B. kesukaan

C. perkenalkan


Baca wacana dihandap!

Nami abdi dudi. Abdi murid kelas hiji. Sakolana di SDIT al kamil jatiwangi. Karesep abdi maen bal.

Karesep dudi nyaeta …

A. sakola

B. maca

C. maen bal


Pun rama nami na yusup. Hartina rama nyaeta …

A. ibu

B. ayah

C. adik


Sateuacan bobo urang kedah …

A. jajan

B. ngosok waos

C. sarapan


Nami pakakas di handap ieu nyaeta …

A. lancingan

B. acuk

C. kudung


Paranti calik nyaeta …

A. panto

B. korsi

C. kantong


Paranti nyimpen buku sareung patlot nyaeta …

A. lancingan

B. kantong

C. sapatu
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.