Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda SD Kelas 5

Latihan 19 soal pilihan ganda PTS Bahasa Sunda SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Kecap kaayaan nuduhkeun sifat jalma nyaeta . . . .

A. Empang

B. Bangir

C. Tiis camewek

D. Caang mabra


Jawaban:

Hawa di kampung mah masih karasana seger kusabab loba keneh ….

A. mobil

B. tatangkalan

C. sakola

D. pabrik


Jawaban:

“Cai di wahangan mani kiruh pisan, lantaran geus hujan”.

Kecap kiruh kaasup kana kecap . . . .
_
A. Sipat jalma

B. Sipat

C. Rasa

D. Warna


Jawaban:

Mun urang bisa ngahargaan nu lian, hirup urang bakal….

A. loba batur

B. loba musuh

C. pikasebeleun

D. sangsara


Jawaban:

Ngalestarikeun budaya daerah sangkan teu punah teh nyaeta tanggung jawab ….

A. masarakat

B. polisi

C. tentara

D. pa camat


Jawaban:

Miara lemah cai sabagian tina . . . .

A. Kabiasaan

B. Kahirupan

C. Iman

D. Diri manusa


Jawaban:

Kunaon tanah air disebut lemah cai?

A. Sabab di Indonesia kurang cai

B. Sabab di Indonesia mibanda daratan jeung lautan

C. Sabab di Indonesia aya taneuh jeung cai

D. Sabab di Indonesia cai na loba


Jawaban:

Dina kawih “Bandung” , anu di maksud kota kembang nyaeta . . . .

A. Bandung

B. Bekasi

C. Bogor

D. Malang


Jawaban:

Tanah air dina basa Sunda disebut oge . . . .

A. Cai Taneuh

B. Taneuh Cai

C. Lemah Cai

D. Daratan jeung Lautan


Jawaban:

Tanah Pasundan kaasup tanah pusaka . . . .

A. Indonesia

B. Malaysia

C. Singapura

D. Philipina


Jawaban:

Barang anu ilahar aya di imah nyaeta….

A. Lomari

B. Kapal

C. Sugu

D. Tangkal


Jawaban:

Kawih “Tanah Sunda” di karang ku . . . .

A. Mang Koko

B. Ganjar Kurnia

C. Kang Darso

D. Doel Sumbang


Jawaban:

Di handap ieu mangrupakeun kecap ka ayaan, iwal ti . . . .

A. beureum euceuy

B. amis kareueut

C. herang ngagenclang

D. leuweung geledegan


Jawaban:

“Neng Ina kaleubeut mojang geulis di kampung na” Kecap geulis ka asup nuduhkeun . . . .

A. Warna

B. Rasa

C. Sipat

D. Sipat jalma


Jawaban:

Gancang bawa …, urang ulin ka alun-alun geura !

A. bedogna

B. sapedahna

C. bukuna

D. obatna


Jawaban:

Istilah patempatan/geografi nu hartina “gunung leutik tur teu sabaraha luhur” nyaeta . . . .

A. Alun-alun

B. Leuweung

C. Pasir

D. Sawah


Jawaban:

Miara lemah cai mangrupa kawajiban . . . .

A. siswa

B. pamuda

C. sarerea

D. pamarentah


Jawaban:

Kagiatan dihandap mangrupa kagiatan cinta lemah cai anu bisa dilakukeun ku budak sakola, iwal ti . . . .

A. Ngalaksanakeun upacara poe Senen

B. Ngaruksak fasilitas sakola

C. Gotong Royong ngaberesihan sakola

D. Teu pipilih babaturan nu beda daerah


Jawaban:

Wewengkon Jawa Barat bahasa sapopoena ngagunakeun bahasa daerah nyaeta ….

A. jawa

B. sunda

C. batak

D. melayu


Jawaban: