Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda SD Kelas 5

Latihan soal dan kunci jawaban PTS Bahasa Sunda SD Kelas 5.


Barang anu ilahar aya di imah nyaeta….

A. Lomari

B. Kapal

C. Sugu

D. Tangkal


Jawaban:

Dina kawih “Bandung” , anu di maksud kota kembang nyaeta . . . .

A. Bandung

B. Bekasi

C. Bogor

D. Malang


Jawaban:

Istilah patempatan/geografi nu hartina “gunung leutik tur teu sabaraha luhur” nyaeta . . . .

A. Alun-alun

B. Leuweung

C. Pasir

D. Sawah


Jawaban:

Hawa di kampung mah masih karasana seger kusabab loba keneh ….

A. mobil

B. tatangkalan

C. sakola

D. pabrik


Jawaban:

Gancang bawa …, urang ulin ka alun-alun geura !

A. bedogna

B. sapedahna

C. bukuna

D. obatna


Jawaban:

Mun urang bisa ngahargaan nu lian, hirup urang bakal….

A. loba batur

B. loba musuh

C. pikasebeleun

D. sangsara


Jawaban:

Miara lemah cai mangrupa kawajiban . . . .

A. siswa

B. pamuda

C. sarerea

D. pamarentah


Jawaban:

Wewengkon Jawa Barat bahasa sapopoena ngagunakeun bahasa daerah nyaeta ….

A. jawa

B. sunda

C. batak

D. melayu


Jawaban:

Tanah air dina basa Sunda disebut oge . . . .

A. Cai Taneuh

B. Taneuh Cai

C. Lemah Cai

D. Daratan jeung Lautan


Jawaban:

Kecap kaayaan nuduhkeun sifat jalma nyaeta . . . .

A. Empang

B. Bangir

C. Tiis camewek

D. Caang mabra


Jawaban:

“Neng Ina kaleubeut mojang geulis di kampung na” Kecap geulis ka asup nuduhkeun . . . .

A. Warna

B. Rasa

C. Sipat

D. Sipat jalma


Jawaban:

Ngalestarikeun budaya daerah sangkan teu punah teh nyaeta tanggung jawab ….

A. masarakat

B. polisi

C. tentara

D. pa camat


Jawaban:

Kagiatan dihandap mangrupa kagiatan cinta lemah cai anu bisa dilakukeun ku budak sakola, iwal ti . . . .

A. Ngalaksanakeun upacara poe Senen

B. Ngaruksak fasilitas sakola

C. Gotong Royong ngaberesihan sakola

D. Teu pipilih babaturan nu beda daerah


Jawaban:

Kunaon tanah air disebut lemah cai?

A. Sabab di Indonesia kurang cai

B. Sabab di Indonesia mibanda daratan jeung lautan

C. Sabab di Indonesia aya taneuh jeung cai

D. Sabab di Indonesia cai na loba


Jawaban:

“Cai di wahangan mani kiruh pisan, lantaran geus hujan”.

Kecap kiruh kaasup kana kecap . . . .
_
A. Sipat jalma

B. Sipat

C. Rasa

D. Warna


Jawaban:

Kawih “Tanah Sunda” di karang ku . . . .

A. Mang Koko

B. Ganjar Kurnia

C. Kang Darso

D. Doel Sumbang


Jawaban:

Tanah Pasundan kaasup tanah pusaka . . . .

A. Indonesia

B. Malaysia

C. Singapura

D. Philipina


Jawaban:

Di handap ieu mangrupakeun kecap ka ayaan, iwal ti . . . .

A. beureum euceuy

B. amis kareueut

C. herang ngagenclang

D. leuweung geledegan


Jawaban:

Miara lemah cai sabagian tina . . . .

A. Kabiasaan

B. Kahirupan

C. Iman

D. Diri manusa


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.