Latihan Soal Online

PTS Bahasa Arab Semester 1 Ganjil MI Kelas 1

nmr84911-1urutnmr84912-2urutnmr84913-3urutnmr84914-4urutnmr84915-5urutnmr84916-6urutnmr84917-7urutnmr84918-8urutnmr84919-9uruttotalx9x

Latihan 9 soal pilihan ganda PTS Bahasa Arab Semester 1 Ganjil MI Kelas 1 dan kunci jawaban.


bahasa arab untuk gambar berikut adalah

A. haqibatun

B. qolamun

C. mimsatun


Jawaban:

arba’atun adalah bahasa arab untuk angka

A. dua

B. empat

C. sepuluh


Jawaban:

Shobaahul khoir, artinya

A. Selamat pagi

B. Selamat makan

C. Selamat tidur


Jawaban:

Jumlah jeruk pada gambar berikut adalah

A. itsnaanii

B. tsalatsatun

C. arba’atun


Jawaban:

3+4 =

A. Sab’atun

B. Khomsatun

C. Tsamaniyatun


Jawaban:

10 – 1 =

A. Wahidun

B. Tis’atun

C. Sittatun


Jawaban:

bahasa arab untuk gambar berikut adalah

A. kursiyyun

B. misthorotun

C. maktabun


Jawaban:

Jumlah apel dalam gambar adalah

A. Sittatun

B. Tis’atun

C. ‘asyarotun


Jawaban:

Angka berikut dalam bahasa arab adalah

A. tsalatsatun

B. khomsatun

C. wahidun


Jawaban: