Latihan Soal Online

Peta - Geografi SMA Kelas 10

Latihan 14 soal pilihan ganda Peta - Geografi SMA Kelas 10 dan kunci jawaban.


Gambar tersebut adalah……. peta

A. Orientasi

B. Skala

C. Judul

D. Inset peta

E. legenda


Jawaban:

warna tersebut termasuk simbol pada peta yang berarti…

A. dataran tinggi

B. dataran rendah

C. pegunungan

D. perairan


Jawaban:

simbol peta yang berfungsi sebagai petunjuk arah pada peta adalah …..

A. legenda

B. judul

C. orientasi

D. skala

E. garis tepi


Jawaban:

Pemda Sleman berencana membangun pusat perbelanjaan, maka peta yang dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan proyek tersebut diantaranya adalah ….

A. peta curah hujan, peta populasi penduduk, peta transportasi

B. peta sebaran penduduk, peta transportasi, peta tata guna lahan

C. peta hidrologi, peta cuaca, peta transportasi

D. peta jaringan listrik, peta geologi, peta iklim

E. peta jaringan ATM, peta transportasi, peta curah hujan


Jawaban:

Sebuah peta menunjukan skala 1 : 500.000, maksudnya adalah ….

A. 1 cm pada jarak sebenarnya sama dengan 500.000 cm pada peta

B. 1 cm pada peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya

C. 1 km pada peta sama dengan 500.000 km pada jarak sebenarnya

D. 1 km pada jarak sebenarnya sama dengan 500.000 km pada peta

E. tidak ada maksud apa-apa.


Jawaban:

jika jarak dua titik di peta 5 cm dan jarak sebenarnya di muka bumi 5 km, maka skala peta tersebut adalah ….

a. 1 : 1.000

b. 1 : 10.000

c. 1 : 25.000

d. 1 : 100.000

e. 1 : 250.000


Jawaban:

Apabila jarak antara titik A dan B di peta 10 cm, sedangkan jarak sebenarnya dilapangan adalah 20 km, maka skala peta tersebut adalah…..

a. 1 : 20.000

b. 1 : 50.000

c. 1 : 100.000

d. 1 : 200.000

e. 1 : 2.000.000


Jawaban:

Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya disebut…….

A. Judul peta

B. Orientasi

C. Skala

D. Legenda

E. inset


Jawaban:

perhatikan gambar berikut ini, komponen peta tersebut disebut dengan…

A. skala angka

B. skala garis/grafis

C. simbol

D. arah mata angin


Jawaban:

Peta adalah………………

A. Gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil dan digambarkan pada bidang datar

B. Gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperbesar

C. Gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar

D. Gambaran permukaan bumi yang diperbesar dengan skala tertentu

E. Gambaran seluruh permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan proyeksi tertentu


Jawaban:

pada peta yang mempunyai skala 1 : 1.000.000, artinya 1 cm pada peta mewakili jarak …… km sebenarnya di lapangan.

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10

E. 100


Jawaban:

perhatikan gambar, menurut informasinya merupakan jenis peta…

A. peta umum

B. peta fauna di indonesia

C. peta datar

D. peta khusus


Jawaban:

jika jarak antara kota Bandung dengan Jakarta pada peta adalah 10 cm dan skala peta tersebut adalah 1 : 3.000.000. Maka jarak sesungguhnya antara Bandung dan Jakarta adalah ….

A. 3 km

B. 30 km

C. 300 km

D. 300 cm

E. 100 km


Jawaban:

Peta kecil yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya yang lebih luas disebut….

A. peta korografi

B. peta umum

C. inset

D. legenda

E. proyeksi peta


Jawaban: