Latihan Soal Online

Penjumlahan dan Pengurangan - Matematika SD Kelas 1

Latihan 15 soal pilihan ganda Penjumlahan dan Pengurangan - Matematika SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


55 – 37 = …

A. 19

B. 18

C. 17


Jawaban:

36 – 19 = …

A. 17

B. 18

C. 19


Jawaban:

Ayah memetik 63 jeruk. Ibu berhasil memetik 26 jeruk. Berapa jumlah jeruk yang dipetik ayah dan ibu?

A. 89

B. 90

C. 98


Jawaban:

33 – 24 = …

A. 9

B. 10

C. 11


Jawaban:

36 + 38 = …

A. 74

B. 75

C. 76


Jawaban:

29 – 18 = …

A. 21

B. 11

C. 1


Jawaban:

29 + 18 = …

A. 45

B. 46

C. 47


Jawaban:

Tina memiliki 51 permen, ibu membelikan 4 permen untuk Tina. Berapa permen milik Tina semuanya?

A. 91

B. 55

C. 47


Jawaban:

40 – 20 = …

A. 20

B. 30

C. 40


Jawaban:

13 + 49 = …

A. 62

B. 63

C. 64


Jawaban:

Di kolam terdapat 85 ikan. Beberapa hari kemudian terdapat 19 ikan yang mati. Berapa ikan yang masih hidup?

A. 76

B. 70

C. 66


Jawaban:

24 + 47 = …

A. 70

B. 71

C. 72


Jawaban:

55 + 19 = …

A. 72

B. 73

C. 74


Jawaban:

Beni memiliki 56 kelereng. Tetapi setelah digunakan bermain kelerengnya hanya ada 53 kelereng. Berapa kelereng Beni yang hilang?

A. 2

B. 3

C. 6


Jawaban:

Beni memiliki 56 kelereng. Tetapi setelah digunakan bermain kelerengnya hanya ada 53 kelereng. Berapa kelereng Beni yang hilang?

A. 2

B. 3

C. 6


Jawaban: