Latihan Soal Online

Penilaian Harian Bab 4 - Sejarah Kebudayaan Islam SKI MI Kelas 3

nmr47481-1urutnmr47482-2urutnmr47483-3urutnmr47484-4urutnmr47485-5urutnmr47486-6urutnmr47487-7urutnmr47488-8urutnmr47489-9urutnmr47490-10urutnmr47491-11urutnmr47492-12urutnmr47493-13urutnmr47494-14urutnmr47495-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Penilaian Harian Bab 4 - Sejarah Kebudayaan Islam SKI MI Kelas 3 dan kunci jawaban.


Ibu susu Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kampung Bani Sa’ad bernama …

A. Halimah Sa’diyah

B. Maysarah

C. Ummu Aiman

D. Siti Romlah


Jawaban:

Siti Aminah wafat pada saat perjalanan pulang dari Madinah menuju kota ….

A. Mekah

B. Yaman

C. Syam

D. Persia


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awwal di kampung bani ….

A. Umayyah

B. Hasyim

C. Mutolib

D. Zuhroh


Jawaban:

Bidan yang membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW bernama ….

A. Siti Syifa

B. Siti Romlah

C. Siti Saodah

D. Siti Fatimah


Jawaban:

Setelah kakeknya meninggal dunia Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama ….

A. Abu Lahab

B. Abu Jahal

C. Hamzah

D. Abu Thalib


Jawaban:

Beberapa sifat terpuji Nabi Muhammad SAW, kecuali ….

A. sabar

B. jujur

C. cerdas

D. pembohong


Jawaban:

Pada waktu Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun didatangi oleh … untuk menghilangkan sifat buruk yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW

A. 1 Malaikat

B. 2 Malaikat

C. 3 Malaikat

D. 4 Malaikat


Jawaban:

Pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abrahah berjumlah … tantara

A. 5000

B. 6000

C. 7000

D. 8000


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ayahnya berusia … dalam kandungan ibunya

A. 3 bulan

B. 2 bulan

C. 4 bulan

D. 7 bulan


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan suku ….

A. Quraisy

B. Zuhroh

C. Sa’ad

D. badui


Jawaban:

Raja Abrahah dan pasukan bergajah bertujuan untuk menghancurkan ….

A. patung

B. rumah

C. ka’bah

D. kota


Jawaban:

Ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah dimakamkan di ….

A. Mekah

B. Thaif

C. Syam

D. Yasrib


Jawaban:

Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW di sebut tahun ….

A. gajah

B. sapi

C. kerbau

D. kuda


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu pada saat usia ….

A. 2 tahun

B. 4 tahun

C. 6 tahun

D. 8 tahun


Jawaban:

Nama Muhammad artinya ….

A. yang tercela

B. yang tertindas

C. yang terhina

D. yang terpuji


Jawaban: