Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Penilaian Harian 4 PAI SD Kelas 6 Semester 1

Preview:


Zakat emas yang mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya adalah…

A. 2%

B. 2,5%

C. 10%

D. 5%


zakat Fitrah yang diserahkan pada Bulan Ramadhan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran ….

A. 3,5 kg

B. 4,5 kg

C. 5,2 kg

D. 2,5 kg


zakat adalah rukun islam yang harus ditunaikan bagi orang yang mampu dalam agama islam. Zakat termasuk kedalam rukun islam ke- …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir tamak dan rakus. merupakan … berzakat

A. keuntungan

B. kebaikan

C. hikmah

D. kebiasaan


Zakat Mal dikeluarkan bila sudah mencapai nishab. Nishab bermakna….

A. Timbngan

B. Batasan

C. Ukuran

D. Jumlah


mengeluarkan zakat fitrah hukumnya … bagi umat islam yang mampu….

A. Sunnah

B. Mubah

C. Haram

D. Wajib


Diantara syarat wajib zakat mal adalah…

A. pemilik harta orang Islam

B. pemilik harta telah baligh

C. harta tersebut milik sendir

D. Pilihan A, B, dan C benar


Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa….

A. Beras/makanan pokok

B. Binatang ternak

C. Emas

D. Barang dagangan


Menurut bahasa zakat bermakna…

A. Membersihkan

B. Membayarkan

C. Menyerahkan

D. Memberikan


zakat hasil perkebunan, hasil perniagaan, emas perak digolongkan sebagai zakat …

A. Zakat mal

B. zakat fitrah

C. infak

D. shadaqah
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.