Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SD Kelas 1

Latihan 15 soal pilihan ganda PAT Bahasa Sunda SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


urang kudu bener bener …

A. ngarti

B. surti

C. sumanget


Jawaban:

Iraha barudak ka tokona ….

(Kapan anak-anak ke tokonya?)
_
A. kamari (kemarin)

B. tadi (barusan)

C. uih sakola (pulang sekolah)


Jawaban:

aa meser naon …….

(Abang beli apa?)
_
A. momobilan (mobil-mobilan)

B. bebedilan (tembak-tembakan)

C. buku tulis


Jawaban:

sabaraha urang anu ka tokona ……

(Berapa orang yang ke toko?)
_
A. duaan (berdua)

B. tiluan (bertiga)

C. opatan (berempat)


Jawaban:

Di pasir loba ………

(Di bukit banyak ……..)
_
A. bungbuahan

B. sayur sayuran

C. tatangkalan (pepohonan)


Jawaban:

Saha wae nu mios ke toko ?

(Siapa saja yang pergi ke toko?)
_
A. bapa, mamah sareng aki

B. nini, emang sareng bibi

C. Agus, aa sareng teteh


Jawaban:

Seueur naon di toko ………

(Apa yang banyak di toko?)
_
A. alat-alat tulis

B. cocooan (mainan)

C. alat-alat dapur


Jawaban:

Uih ti mana Agus?

(Pulang dari mana Agus)
_
A. toko

B. bumi

C. sakola


Jawaban:

Tatangkalan ngajadikeun hirup urang ………

A. sugih mukti

B. kaya

C. miskin


Jawaban:

Lamun tatangkalan leungit …..

A. urug bakal datang

B. cai ngagulidag ngalir

C. kakeueum ku cai


Jawaban:

Di mana tatangkalan ……

A. di sisi pasir

B. di loba

C. di alam dunya


Jawaban:

tatangkalan ulah sok ……

(Pepohonan janganlah di …………..)
_
A. dipetikan (dipetik)

B. diarantep

C. ditaluaran (ditebang sembarangan)


Jawaban:

Mun tatangkalan dituaran bakal timbul …….

A. banjir

B. sedih

C. halodo


Jawaban:

barudak teh kudu enya enya ………

(Anak-anak itu harus benar-benar ………)
_
A. diajar

B. mikir

C. maca


Jawaban:

Ari teteh meser naon ……..

(Beli apa itu si kakak?)
_
A. acuk (mawar)

B. bobonekaan

C. kantong


Jawaban: