Latihan Soal Online

PAT Bahasa Arab MI Kelas 2

Latihan 15 soal pilihan ganda PAT Bahasa Arab MI Kelas 2 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Apa bahasa arabnya tupai…

A. aiil

B. farosah

C. sinjab


Jawaban:


Apa bahasa arabnya singa…

A. dajajah

B. asad

C. jamal


Jawaban:


Apa bahasa arabnya belalang…

A. sinjab

B. jarodah

C. farosah


Jawaban:


Apa bahasa arabnya buah-buahan…

A. faakihah

B. habaar

C. jambariyy


Jawaban:


Apa bahasa arabnya tomat…

A. thamatim

B. tsumn

C. malfuf


Jawaban:


Apa bahasa arabnya apel…

A. batih

B. tufahah

C. burtukal


Jawaban:


Apa bahasa arabnya ikan…

A. samak

B. ruzz

C. khubz


Jawaban:


Apa bahasa arabnya sayuran…

A. khadrawat

B. halibun

C. syayyun


Jawaban:


Apa bahasa arabnya kubis…

A. malfuf

B. ful

C. filfil


Jawaban:


Apa bahasa arabnya anggur…

A. ‘inab

B. burtukal

C. ananas


Jawaban: