Latihan Soal Online

PAS Akidah Akhlak MI Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban PAS Akidah Akhlak MI Kelas 4.


Kisah Masyitah merupakan contoh ujian keimanan yang penuh dengan ….

A. Balasan

B. Keikhlasan

C. Siksa

D. Azab


Jawaban:

Berikut ini adalah contoh ahlak tercela terhadap guru di sekolah yakni ….

A. bermain sendiri ketika guru mengajar

B. Mengerjakan tugas dengan baik

C. berbicara dengan sopan

D. Mendengarkan nasihatnya


Jawaban:

Yang menyebabkan Tsa’labah bersedih dari Rassulullah ialah ….

A. Merasa Berdosa

B. Telat berjamaah

C. Zakat tidak terima

D. Tidak menepati janji


Jawaban:

Ciri anak yang tidak patuh di Madrasah adalah anak yang melanggar … sekolah

A. tata tertib

B. perdebatan

C. permainan

D. persatuan


Jawaban:

Seorang pelayan yang menjadi korban kekejaman Fir’aun bernana ….

A. Aisyah

B. Mariyam

C. Masyitah

D. Khadijah


Jawaban:

Sahabat Nabi yang didatangi Tsa’labah adalah …

A. Abu Bakar

B. Ali bin Abi Thalib

C. Umar bin Khattab

D. Bilal bin Rabah


Jawaban:

Tsa’labah adalah sahabat Nabi yang semula hidupnya ….

A. Kaya

B. Miskin

C. Sederhana

D. Yatim


Jawaban:

Guru dalam kelas dengan cara mengucapkan ….

A. Salam

B. Taawudz

C. Basmalah

D. Permisi


Jawaban:

Salah satu cara kita tabah dan sabar adalah ….

A. kita harus dapat mengambil hikmah dari ujian atau cobaan yang menimpa

B. tidak usah berdo’a karena semua kejadian adalah takdir Allah

C. selalu berbuat semaunya demi tuntutan kehidupan

D. kita hanya berdoa saja agar tujuan tercapai


Jawaban:

Kisah Tsa’labah menyebabkan turunnya ayat 75 surah …

A. At-Taubah

B. Al-Baqarah

C. An-Nur

D. An-Nisa


Jawaban:

Selalu berbuat tabah dan sabar adalah cerminan bagi orang yang …

A. Durhaka

B. Munafik

C. Hianat

D. Beriman


Jawaban:

Doa Nabi yang diajarkan kepada Tsa’labah ialah .

A. Dijauhi bahaya

B. Mendapat surga

C. Dilimpahi rezeki

D. Kebaikan rezeki


Jawaban:

Di Mesir pernah hidup seorang raja yang ingkar kepada Allah Swt. dan terkenal kekejamannya. Siapakah nama raja tersebut ….

A. Namrudz

B. Abrahah

C. Firaun

D. Sulaiman


Jawaban:

Ciri-ciri sikap hormat antara lain ….

A. Berkata kasar

B. Bertindak semaunya

C. Berprilaku baik

D. Saling bersaing


Jawaban:

Sikap menghargai kepada sesama teman disebut sikap ….

A. Patuh

B. Tenggang rasa

C. Hormat

D. Toleransi


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.