Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PAS Akidah Akhlak MI Kelas 4

Preview:


Sahabat Nabi yang didatangi Tsa’labah adalah …

A. Abu Bakar

B. Ali bin Abi Thalib

C. Umar bin Khattab

D. Bilal bin Rabah


Salah satu cara kita tabah dan sabar adalah ….

A. kita harus dapat mengambil hikmah dari ujian atau cobaan yang menimpa

B. tidak usah berdo’a karena semua kejadian adalah takdir Allah

C. selalu berbuat semaunya demi tuntutan kehidupan

D. kita hanya berdoa saja agar tujuan tercapai


Di Mesir pernah hidup seorang raja yang ingkar kepada Allah Swt. dan terkenal kekejamannya. Siapakah nama raja tersebut ….

A. Namrudz

B. Abrahah

C. Firaun

D. Sulaiman


Sikap menghargai kepada sesama teman disebut sikap ….

A. Patuh

B. Tenggang rasa

C. Hormat

D. Toleransi


Ciri anak yang tidak patuh di Madrasah adalah anak yang melanggar … sekolah

A. tata tertib

B. perdebatan

C. permainan

D. persatuan


Seorang pelayan yang menjadi korban kekejaman Fir’aun bernana ….

A. Aisyah

B. Mariyam

C. Masyitah

D. Khadijah


Guru dalam kelas dengan cara mengucapkan ….

A. Salam

B. Taawudz

C. Basmalah

D. Permisi


Tsa’labah adalah sahabat Nabi yang semula hidupnya ….

A. Kaya

B. Miskin

C. Sederhana

D. Yatim


Kisah Tsa’labah menyebabkan turunnya ayat 75 surah …

A. At-Taubah

B. Al-Baqarah

C. An-Nur

D. An-Nisa


Selalu berbuat tabah dan sabar adalah cerminan bagi orang yang …

A. Durhaka

B. Munafik

C. Hianat

D. Beriman
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.