Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Pakeman - Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9

Preview:


Daun kalapa lir gugupay kaasup gaya bahasa…

A. Mijalma

B. Ngupamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Anu kaasup kana paribasa wawarang luang nyaèta …

A. Ari diarah supana, kudu dijaga catangna

B. Cul dogdog tinggal igel

C. Mapatahan ngojay ka meri

D. Ngeupeul ngahuapan manèh


Pangmiceunkeun tampolong..

Ungkara diluhur kaasup

A. Paribasa

B. Babasan

C. Rakitan lantip

D. Gaya basa


Ungkara basa anu kejecapanna geus matok miboga harti injeuman disebut…

A. Pakeman basa

B. Bahasan

C. Sisindiran

D. Guguritan


Sukapura ngadaun ngora…

Ungkara di luhur teh kaasup…

A. Cacandran

B. Caturangga

C. Rakitan lantip

D. Uga


Babandingan anu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan, jeing pasipatan jelema disebut…

A. Babasan

B. Rakitan lantip

C. Paribasa

D. Cacandran


Anu di maksud bahasan nyeta ..

A. Tulisan anu goreng

B. Tulisan anu panjang

C. Tulisan anu bagus

D. Tulisan anu medar hiji perkara


Ngasurkeun seuneu kaasup kana…

a. Caturangga

b. Uga

C. Rakitan lantip

d. Babasan


Beungeutna pias kawas kapas kaasup kana gaya bahasa ..

A. Mijalma

B. Ngumpamakeun

C. Kadalon

D. Rahul


Monyet ngagugulung kalapa kaasup kana…

a. Paribasa

b. Babasan

c. Cacandran

d. Uga
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.