Latihan Soal Online

PAI Semester 2 Genap SD Kelas 3

Latihan 12 soal pilihan ganda PAI Semester 2 Genap SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Ketika berjalan meninggalkan desanya, Nabi Lut ‘alayhissalam dan keluarganya tidak boleh …

A. menoleh ke belakang.

B. menggunakan pesawat jet tempur.


Jawaban:

Nabi Lut ‘alayhissalam diutus kepada kaum …

A. Sadum yang tinggal di pesisir negeri Yordania.

B. ‘Aad yang tinggal di Jazirah Arab.


Jawaban:

Kaum Nabi Lut mempunyai kebiasaan aneh dan dimurkai Allah, yaitu …

A. kaum lelaki mereka lebih suka menikah dengan sesama lelaki.

B. mereka beriman kepada Allah dan sangat taat dalam beribadah.


Jawaban:

Nabi Lut ‘alayhissalam dan keluarganya selamat berkat …

A. pertolongan Allah.

B. dirinya yang saleh.


Jawaban:

Nabi Lut ‘alayhissalam menegur kaumnya yang durhaka, “Mengapa kalian tidak takut kepada Allah?”

Kaumnya menjawab, …

A. “Hai, Lut! Jika ancaman Tuhanmu itu benar, coba turunkan azab kepada kami!”

B. “Wahai Nabi, kami lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia.”


Jawaban:

Para malaikat menyuruh Nabi Lut ‘alayhissalam untuk …

A. meninggalkan desanya pada akhir malam.

B. pindah ke perumahan Margahayu Jaya.


Jawaban:

Istri Nabi Lut juga terkena azab dari Allah karena …

A. dia tidak mengingkari perbuatan dosa kaum Sadum.

B. dia sangat rajin salat malam dan puasa senin kamis.


Jawaban:

Di suatu senja, yang mendatangi rumah Nabi Lut ‘alayhissalam dalam wujud pemuda yang tampan ialah …

A. beberapa malaikat.

B. Mas Adlan.


Jawaban:

Allah menurunkan azabnya kepada penduduk kota Sadum, termasuk kepada salah satu keluarga Nabi Lut yaitu …

A. istri Nabi Lut.

B. Nabi Lut sendiri.


Jawaban:

Kisah Nabi Lut ‘alayhissalam dapat dibaca di Surah al-A’raf ayat 80-84 Surah …

A. Hud ayat 77-83.

B. an-Naas ayat 1-6.


Jawaban:

Nabi Lut ‘alayhissalam ialah …

A. keponakan Nabi Ibrahim ‘alayhissalam.

B. bapak Nabi Adam ‘alayhissalam.


Jawaban:

Allah mengazab kaum Nabi Lut dengan …

A. mengangkat seluruh kota, membalikkannya, lalu menghempaskannya kembali ke bumi.

B. membiarkannya melewati Laut Merah, lalu menenggelamkannya beserta seluruh bala tentaranya.


Jawaban: