Latihan Soal Online

PAI SD MI Kelas 2

Latihan 13 soal pilihan ganda PAI SD MI Kelas 2 dan kunci jawaban.


Gerakan sholat yang pertama adalah ….

A. salam

B. ruku’

C. takbirotul ihrom

D. sujud


Jawaban:

Surat Al Asr ada … ayat

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Surat Al Asr diturunkan di kota ….

A. Madinah

B. Mekkah

C. Mesir

D. Malaysia


Jawaban:

Menyayangi kedua orang tua kita termasuk akhlak …

A. tercela

B. terpuji

C. buruk

D. benar semua


Jawaban:

Menuntut ilmu hukumnya ….

A. wajib

B. sunnah

C. mubah

D. haram


Jawaban:

Orang yang tidak merugi berdasarkan isi surat Al Asr adalah orang yang ….

A. dzolim

B. munafik

C. musyrik

D. beriman dan beramal sholih


Jawaban:

Gerakan membungkukkan badan disebut …

A. sujud

B. ruku’

C. duduk diantara dua sujud

D. salam


Jawaban:

Gerakan bangun dari ruku’ disebut ….

A. i’tidal

B. sujud

C. ruku’

D. salam


Jawaban:

Gerakan sholat yang terakhir adalah ….

A. ruku’

B. sujud

C. i’tidal

D. salam


Jawaban:

Al Qudduts artinya Alloh Maha ….

A. penyayang

B. pengasih

C. suci

D. merajai


Jawaban:

Surat yang wajib dibaca ketika sholat adalah surat …

A. An Nas

B. Al Falaq

C. Al Ikhlas

D. Al Fatihah


Jawaban:

Sholat termasuk rukun Islam yang ke ….

A. satu

B. dua

C. tiga

D. empat


Jawaban:

Al Asr artinya ….

A. masa/waktu

B. pertolongan

C. keesaan Alloh

D. nikmat yang banyak


Jawaban: