Latihan Soal Online

Organisme Makhluk Hidup - IPA SMP Kelas 7

Latihan 72 soal pilihan ganda Organisme Makhluk Hidup - IPA SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Plastida yang mengandung pigmen klorofil disebut ….

A. Kromatin

B. Kloroplas

C. Kromoplas

D. Leukoplas


Jawaban:


Inti sel (nukleus) ditunjukkan oleh nomor … .

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:


Saluran yang berlekuk yang berfungsi untuk transport dan sintesis protein adalah …

A. Retikulum endoplasma

B. Badan golgi

C. Mitokondria

D. Vakuola


Jawaban:


Jaringan yang menyusun organ mata adalah…

A. Epitel, otot lurik, syaraf

B. Syaraf, otot polos, penyokong

C. Penyokong, epitel, epidermis

D. Otot lurik, penyokong, otot jantung


Jawaban:


Organel sel yang ditunjukkan oleh angka 7 adalah….

A. plastida

B. membran sel

C. retikulum endoplasma

D. cilia


Jawaban:


Jaringan yang tidak terdapat pada hewan vertebrata adalah…

A. Jaringan epitel

B. Jaringan ikat

C. Jaringan otot

D. Jaringan palisade


Jawaban:


Organel sel yang berfungsi untuk pusat proses kerja sel ditunjukkan oleh nomor…

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11


Jawaban:


Berdasarkan gambar ini, dinding sel dan klorofil ditunjukkan oleh huruf … .

A. A dan B

B. A dan C

C. D dan E

D. G dan H


Jawaban:


Sebuah sel memiliki ciri seperti berikut:

– Berwarna hijau

– Berbentuk agak kotak

– Terdapat lubang di permukaan dinding sel

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sel tersebut adalah…

A. Sel tumbuhan

B. Sel hewan

C. Sel fungi

D. Bakteri


Jawaban:


Organel yang berfungsi sebagai alat ekskresi (pengeluaran zat sisa) sel adalah …

A. Lisosom

B. Ribosom

C. Badan golgi

D. Plastida


Jawaban: