Latihan Soal Online

MID PAI SD Kelas 1

nmr108068-1urutnmr108069-2urutnmr108070-3urutnmr108071-4urutnmr108072-5urutnmr108073-6urutnmr108074-7urutnmr108075-8urutnmr108076-9urutnmr108077-10uruttotalx10x

Latihan 10 soal pilihan ganda MID PAI SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


manusia hewan tumbuhan dan semua makhluk deberi rezeki oleh

A. allah swt

B. jin

C. alam


Jawaban:

teladan umat islam adalah

A. nabi muhammad saw

B. malaikat

C. jin


Jawaban:

alfatiha artinya

A. penutupan

B. pertengahan

C. pembukaan


Jawaban:

allah itu Esa artinya

A. satu

B. dua

C. tiga


Jawaban:

bulan bintang dan matahari adalah ciptaan

A. manusia

B. malaikat

C. allah swt


Jawaban:

nabi muhammad saw lahir pada tahun

A. onta

B. gajah

C. kuda


Jawaban:

lafal basmallah adalah

A. arrahmanirrahim

B. bismillahirrahmanirrahim

C. alhamdulillahirobbilalamin


Jawaban:

Allah swt memiliki nama asmaul husna ar rahim yang artinya

A. maha mendengar

B. maha melihat

C. maha pengasih


Jawaban:

huruf arab disebut juga huruf

A. hijaiyah

B. latin

C. hijriyah


Jawaban:

huruf arab ditulis dari sebelah

A. tengah

B. kanan

C. kiri


Jawaban: