Latihan Soal Online

Kuis PPKn SD Kelas 4

Latihan 13 soal pilihan ganda Kuis PPKn SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

BPUPKI melakukan sidang pertama pada tanggal ….

A. 25 Juni – 1 Juli 1946

B. 26 April – 30 April 1946

C. 28 April – 30 Mei 1946

D. 28 mei – 1 juni 1945


Jawaban:


Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca memiliki arti…

A. dua

B. tiga

C. empat

D. lima


Jawaban:


Perhatikan Rumusan berikut :

1. Peri Kebangsaan.

2. Peri Kemanusiaan.

3. Peri Ketuhanan.

4. Peri Kerakyatan.

5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

Rumusan tersebut disampaikan oleh ….

A. Mr. Muh. Yamin

B. Mr. Soepomo

C. Ir. Soekarno

D. Drs. Moh. Hatta


Jawaban:


Sila Pertama yang berbunyi “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk- pemeluknya adalah isi Sila pertama dari rumusan …

A. Eka Sila

B. Tri Sila

C. Pancasila

D. Piagam Jakarta


Jawaban:


Badan yang dibentuk Jepang untuk membantu kemerdekaan Indonesia adalah ….

A. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

B. Panitia Sembilan

C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

D. Panitia Perumus Undang-undang Dasar Republik Indonesia


Jawaban:


Rancangan pembukaan hukum dasar oleh Ir. Soekarno diberi nama ….

A. PIAGAM JAKARTA

B. JAKARTA CHARTER

C. MUKADIMAH

D. PANCASILA


Jawaban:


Tugas BPUPKI adalah untuk ….

A. Melakukan latihan perang

B. Mempelajari strategi perang sekutu

C. Membantu Jepang berperang melawan sekutu

D. Mempelajari hal-hal penting dalam penyelenggaraan negara


Jawaban:


Pada tanggal 31 Mei 1945 merupakan pelaksanaan sidang pertama BPUPKI dengan usulan dasar negara oleh …

A. Mr. Soepomo

B. Drs Moh. Hatta

C. Ir. Soekarno

D. Mr. Ahmad Soebardjo


Jawaban:


Salah satu rumusan dasar negara yang disusun oleh Moh. Yamin adalah ….

A. Peri kemanusiaan

B. Persatuan

C. Musyawarah

D. Kesejahteraan nasional


Jawaban:


PPKI adalah nama singkatan dari ….

A. Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia

B. Panitia Pelepasan Kemerdekaan Indonesia

C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

D. Panitia Pelaporan Kemerdekaan Indonesia


Jawaban: