Latihan Soal Kisah Nabi Yunus - PAI SD Kelas 6

Preview:


Nabi Yunus membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka agar menyembah kepada Allah

A. BETUL

B. SALAH


Apakah Yunus mati setelah ia ditelan ikan besar?

A. Ya

B. Tidak


Nabi Yunus yang telah meninggalkan kota Ninawa secara mendadak, maka ia berjalan kaki mengembara naik gunung turun gunung tanpa tujuan.

A. BETUL

B. SALAH


APAKAH NAMA IKAN YANG MENELAN NABI YUNUS?

A. IKAN EMAS

B. IKAN JERUNG

C. IKAN NUN

D. IKAN SEPAT


NAMA NABI YUNUS IALAH Yunus bin Matta

A. BETUL

B. SALAH


KISAH NABI YUNUS TELAH DICERITAKAN DI DALAM ______

A. KOMIK

B. AL-QURAN

C. BUKU NOTA

D. BUKU AKTIVITI


Apa yang dilakukan Yunus selama berada di dalam perut ikan?

A. Berdoa

B. Bertobat

C. Berjanji untuk taat pada perintah TUHAN

D. Semua benar


Siapa Nabi yang di telah oleh ikan Nun …

A. Nabi Muhammad

B. Nabi Yusuf

C. Nabi Adam

D. Nabi Yunus


SIAPAKAH NABI YANG DITELAN OLEH IKAN NUN?

A. NABI ADAM

B. NABI YUNUS

C. NABI MUHAMMAD

D. NABI IBRAHIM


APABILA KITA MEMBUAT DOSA, KITA PERLU _________

A. BERMEGAH

B. BERTAUBAT

C. BERBORAK

D. BERDAMAI


Apa yang dilakukan kaum Nabi Yunus saat melihat azab Allah SWT akan diturunkan ?

A. Mencari Nabi Yunus as dan mengjaknya pulang

B. Mencari Nabi Yunus as dan bertaubat kepada Allah SWT

C. Bertaubat kepada Allah SWT

D. Lari dari kampung


Penduduk ninawa berada di dalam kegelapan, kebodohan dan kekafiran, mereka menyembah berhala menyekutukan kepada Allah.

A. BETUL

B. SALAH


Ia telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat bernama “Ninawa” yang bukan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka.

A. BETUL

B. SALAH


Siapa yang mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah….

A. Allah

B. Malaikat

C. Rosul

D. Nabi


Sebutkan nama kaum Nabi Yunus …

A. Ba’labak

B. Ninawa

C. Quroisy

D. Israil
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.