Latihan Soal Online

Kisah Nabi Yunus - PAI SD Kelas 6

Latihan soal pilihan ganda Kisah Nabi Yunus - PAI SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Siapa Nabi yang di telah oleh ikan Nun …

A. Nabi Muhammad

B. Nabi Yusuf

C. Nabi Adam

D. Nabi Yunus


Jawaban:

Apa yang dilakukan kaum Nabi Yunus saat melihat azab Allah SWT akan diturunkan ?

A. Mencari Nabi Yunus as dan mengjaknya pulang

B. Mencari Nabi Yunus as dan bertaubat kepada Allah SWT

C. Bertaubat kepada Allah SWT

D. Lari dari kampung


Jawaban:

APABILA KITA MEMBUAT DOSA, KITA PERLU _________

A. BERMEGAH

B. BERTAUBAT

C. BERBORAK

D. BERDAMAI


Jawaban:

Nabi Yunus yang telah meninggalkan kota Ninawa secara mendadak, maka ia berjalan kaki mengembara naik gunung turun gunung tanpa tujuan.

A. BETUL

B. SALAH


Jawaban:

Apakah Yunus mati setelah ia ditelan ikan besar?

A. Ya

B. Tidak


Jawaban:

Sebutkan nama kaum Nabi Yunus …

A. Ba’labak

B. Ninawa

C. Quroisy

D. Israil


Jawaban:

Nabi Yunus membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka agar menyembah kepada Allah

A. BETUL

B. SALAH


Jawaban:

SIAPAKAH NABI YANG DITELAN OLEH IKAN NUN?

A. NABI ADAM

B. NABI YUNUS

C. NABI MUHAMMAD

D. NABI IBRAHIM


Jawaban:

Ia telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat bernama “Ninawa” yang bukan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka.

A. BETUL

B. SALAH


Jawaban:

NAMA NABI YUNUS IALAH Yunus bin Matta

A. BETUL

B. SALAH


Jawaban:

KISAH NABI YUNUS TELAH DICERITAKAN DI DALAM ______

A. KOMIK

B. AL-QURAN

C. BUKU NOTA

D. BUKU AKTIVITI


Jawaban:

Siapa yang mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah….

A. Allah

B. Malaikat

C. Rosul

D. Nabi


Jawaban:

Penduduk ninawa berada di dalam kegelapan, kebodohan dan kekafiran, mereka menyembah berhala menyekutukan kepada Allah.

A. BETUL

B. SALAH


Jawaban:

Apa yang dilakukan Yunus selama berada di dalam perut ikan?

A. Berdoa

B. Bertobat

C. Berjanji untuk taat pada perintah TUHAN

D. Semua benar


Jawaban:

APAKAH NAMA IKAN YANG MENELAN NABI YUNUS?

A. IKAN EMAS

B. IKAN JERUNG

C. IKAN NUN

D. IKAN SEPAT


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.