Latihan Soal Online

Kisah Luqman Al-Hakim - PAI SD Kelas 5

nmr94557-1urutnmr94558-2urutnmr94559-3urutnmr94560-4urutnmr94561-5urutnmr94562-6urutnmr94563-7urutnmr94564-8urutnmr94565-9urutnmr94566-10urutnmr94567-11urutnmr94568-12urutnmr94569-13urutnmr94570-14urutnmr94571-15urutnmr94572-16urutnmr94573-17urutnmr94574-18urutnmr94575-19urutnmr94576-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda Kisah Luqman Al-Hakim - PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Surat Lukman berisi tentang nasihat-nasihat…

A. seorang ayah kepada anaknya

B. seorang ibu kepada putrinya

C. seorang guru kepada muridnya

D. seorang kakek kepada cucunya


Jawaban:

Lukman berasal dari kebangsaan

A. Quraish

B. Habsy

C. Yahudi

D. Suria


Jawaban:

Ketika bersyukur kita mengucapakan ….

A. Subhanallah

B. Innalillahi

C. Alhamdulillah

D. Allahu akbar


Jawaban:

Luqman berasal dari kota ….

A. Iran

B. IraK

C. Sudan

D. Palestina


Jawaban:

Q.S Lukman memiliki ayat sejumlah….

A. 21

B. 24

C. 31

D. 34


Jawaban:

Salah satu pesan Luqman kepada anaknya adalaha agar tidak … Allah SWT.

A. menyembah

B. patuh

C. menyekutukan

D. beribadah


Jawaban:

1. jangan menyekutukan Allah SWT

2. jangan engkau memiliki sikap sombong

3. berpuasalah engkau di bulan ramadhan

4. berbuatlah kebajikan dan cegahlah kemungkaran

5. dirikanlah salat secra berjamaah

pernyataan di atas yang termasuk nasihat Luqman kepada anaknya adalah …….
A. 1, 2, 4

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 5

D. 3, 4, 5


Jawaban:

Sebelum menjadi qodhi (hakim), pekerjaan Luqman adalah… .

A. tukang batu

B. pembuat patung

C. tukang kayu

D. petani


Jawaban:

Lukman adalah hamba Allah yang….

A. Durhaka

B. Shalih

C. Kikir

D. Kaya


Jawaban:

Lukman bukan seorang nabi tetapi dia sangat……

A. Baik

B. Mulia di sisi Allah

C. Sopan

D. Durhaka


Jawaban:

Larangan berbuat sombong, terdapat dalam surat luqman ayat ….

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20


Jawaban:

Luqman melarang anaknya menyekutukan Allah swt. mempersekutukan Allah swt disebut juga…

A. riba

B. taqwa

C. iman

D. syirik


Jawaban:

Ujian yg diberikan Allah swt kepada Luqman adalah…

A. Istrinya meninggal

B. Anaknya meninggal

C. Gempa bumi

D. Kemiskinan


Jawaban:

Luqman al-Hakim adalah seorang yang pandai dan berhati-hati (cermat, teliti) Apabila menghadapi kesulitan. Sikap ini disebut dengan……….

A. syirik

B. berhemat

C. bijaksana

D. jujur


Jawaban:

Dalam hal berinteraksi dengan manusia, Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya untuk bersikap..

A. takabur

B. tawaduk

C. ujub

D. riya


Jawaban:

Lukman mendapatkan gelar al-hakim yang artinya…

A. Orang yang kaya

B. Orang yang bijaksana

C. Orang yang pandai

D. Orang yang baik


Jawaban:

Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia berdyukur untuk …

lanjutan terjemahan diatas…

A. temannya

B. saudaranya

C. dirinya sendiri

D. keluarganya


Jawaban:

Luqman adalah anak dari ….

A. Bau’ra bin nahur bin tareh

B. Talhah bin ubdailah

C. Zaid bin tsabit

D. Buhairo


Jawaban:

Luqman adalah orang yang diabadikan dalam Al Quran karena……

A. kekayaannya

B. keteladannya

C. kesombongannya

D. kekuasaannya


Jawaban:

Usia hidup Luqman adalah … tahun

A. 100

B. 900

C. 1000

D. 1200


Jawaban: