Latihan Soal Online

Kisah Luqman Al-Hakim - PAI SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda Kisah Luqman Al-Hakim - PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Ketika bersyukur kita mengucapakan ….

A. Subhanallah

B. Innalillahi

C. Alhamdulillah

D. Allahu akbar


Jawaban:

Luqman adalah orang yang diabadikan dalam Al Quran karena……

A. kekayaannya

B. keteladannya

C. kesombongannya

D. kekuasaannya


Jawaban:

Luqman adalah anak dari ….

A. Bau’ra bin nahur bin tareh

B. Talhah bin ubdailah

C. Zaid bin tsabit

D. Buhairo


Jawaban:

Lukman adalah hamba Allah yang….

A. Durhaka

B. Shalih

C. Kikir

D. Kaya


Jawaban:

Surat Lukman berisi tentang nasihat-nasihat…

A. seorang ayah kepada anaknya

B. seorang ibu kepada putrinya

C. seorang guru kepada muridnya

D. seorang kakek kepada cucunya


Jawaban:

Usia hidup Luqman adalah … tahun

A. 100

B. 900

C. 1000

D. 1200


Jawaban:

Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia berdyukur untuk …

lanjutan terjemahan diatas…

A. temannya

B. saudaranya

C. dirinya sendiri

D. keluarganya


Jawaban:

Sebelum menjadi qodhi (hakim), pekerjaan Luqman adalah… .

A. tukang batu

B. pembuat patung

C. tukang kayu

D. petani


Jawaban:

Dalam hal berinteraksi dengan manusia, Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya untuk bersikap..

A. takabur

B. tawaduk

C. ujub

D. riya


Jawaban:

Luqman melarang anaknya menyekutukan Allah swt. mempersekutukan Allah swt disebut juga…

A. riba

B. taqwa

C. iman

D. syirik


Jawaban:

Larangan berbuat sombong, terdapat dalam surat luqman ayat ….

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20


Jawaban:

Lukman bukan seorang nabi tetapi dia sangat……

A. Baik

B. Mulia di sisi Allah

C. Sopan

D. Durhaka


Jawaban:

Salah satu pesan Luqman kepada anaknya adalaha agar tidak … Allah SWT.

A. menyembah

B. patuh

C. menyekutukan

D. beribadah


Jawaban:

Luqman berasal dari kota ….

A. Iran

B. IraK

C. Sudan

D. Palestina


Jawaban:

Q.S Lukman memiliki ayat sejumlah….

A. 21

B. 24

C. 31

D. 34


Jawaban:

Lukman mendapatkan gelar al-hakim yang artinya…

A. Orang yang kaya

B. Orang yang bijaksana

C. Orang yang pandai

D. Orang yang baik


Jawaban:

1. jangan menyekutukan Allah SWT

2. jangan engkau memiliki sikap sombong

3. berpuasalah engkau di bulan ramadhan

4. berbuatlah kebajikan dan cegahlah kemungkaran

5. dirikanlah salat secra berjamaah

pernyataan di atas yang termasuk nasihat Luqman kepada anaknya adalah …….
A. 1, 2, 4

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 5

D. 3, 4, 5


Jawaban:

Ujian yg diberikan Allah swt kepada Luqman adalah…

A. Istrinya meninggal

B. Anaknya meninggal

C. Gempa bumi

D. Kemiskinan


Jawaban:

Lukman berasal dari kebangsaan

A. Quraish

B. Habsy

C. Yahudi

D. Suria


Jawaban:

Luqman al-Hakim adalah seorang yang pandai dan berhati-hati (cermat, teliti) Apabila menghadapi kesulitan. Sikap ini disebut dengan……….

A. syirik

B. berhemat

C. bijaksana

D. jujur


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.